Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 NUMER 1(13) 2017

 

​JOACHIM OSIŃSKI
WSTĘP

​​


STREFA PUBLICZNA W UJĘCIU ANTROPOLOGII POLITYCZNEJ HELMUTA PLESSNERA

​PUBLIC SPHERE WITHIN THE FRAMEWORK OF HELMUT PLESSNER'S POLITICAL ANTHROPOLOGY

GRZEGORZ SZULCZEWSKI

 

PRAWNOMIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KRAJOBRAZU W UNII EUROPEJSKIEJ I W JEJ PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

THE INTERNATIONAL LAW FRAMEWORK FOR THE LANDSCAPE PROTECTION POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES

ARTUR NOWAK-FAR

 

O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

SEVERAL PROBLEMS OF LOW- EMISSION ECONOMY

PIOTR JEŻOWSKI

 

ZAMIESZKANIE JAKO CEL I PRZEDMIOT NAUK O POLITYCE PUBLICZNEJ - ROLA MIESZKALNICTWA I OSADNICTWA

HABITATION AS A GOAL AND SUBJECT OF PUBLIC POLICY SCIENCE - THE ROLE OF HOUSING AND SETTLEMENT

MACIEJ CESARSKI

 

GOSPODARKA ''WE" A WYBRANE SYSTEMY I KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ PAŃSTWA

WE-ECONOMY VERSUS CHOSEN SYSTEMS AND TRENDS IN THE WORLD'S ECONOMIC POLICY

NINA STĘPNICKA

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W POLSCE. EWOLUCJA I DYLEMATY

PARTICIPATORY BUDGET IN POLAND. EVOLUTION AND DILEMMAS

BOGUSŁAW PYTLIK

 

W STARCIU Z BUDŻETEM PARTYCYPACYJNYM. PRAKTYKA TWORZENIA I WDRAŻANIA.

GRAPPING WITH PARTICIPATORY BUDGETING. THE PRACTISE OF ITS CREATION AND IMPLEMENTATION

KAZIMIESZ BIGOSZEWSKI


AMERYKAŃSKI SYSTEM PENITENCJARNY A POZIOM INKARCERACJI WETERANÓW WOJENNYCH

AMERICAN PRISON SYSTEM AND INCARCERATION RATE WAR VETERANS

ADAM KOROLCZUK

 
 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems