Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 NUMER 2(6) 2015

 


Joachim Osiński
 


TWORZENIE I ANALIZA POLITYKI PUBLICZNEJ NA SZCZEBLU NARODOWYM I EUROPEJSKIM

Giandomenico MajoneESTABLISHMENT AND COORDINATION OF PUBLIC POLICY OBJECTIVES IN THE MULTI-LEVEL GOVERNENCE. THE EXAMPLE OF THE EU POLICY AGAINST POVERTY

Ryszard Szarfenberg
POJĘCIE PAŃSTWA PRAWNEGO

Jerzy Oniszczuk


4. OCENA STOPNIA REALIZACJI POLITYKI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZAKRESIE STRATEGII REGULACYJNEJ DO ROKU 2015

AN ASSESSMENT OF PROGRESS IN THE TELECOMMUNICATIONS POLICY WITHIN THE SCOPE OF REGULATORY STRATEGY UNTIL 2015

Paweł Kaczmarczyk


5. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLSKIEGO RYNKU USŁUG HOTELARSKICH W REALIACH TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH GOSPODARKI XXI WIEKU

​​EVOLUTION OF POLISH H​OSPITALITY MARKET IN THE THEORETICAL AND PRACTICAL REALITIES OF THE 21ST CENTURY ECONOMY

Andrzej Bień, Danuta Czekaj


OF THE EUROPEAN UNION 

POLITYKA ZAGRANICZNA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ WOBEC WYZWAŃ W POLITYCE WSCHODNIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Bogusław Pytlik


7. ECONOMIC POLICY AND SECURITY OF AUSTRALIA IN THE SHORT TERM UNTIL 2025

POLITYKA GOSPODARCZA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE AUSTRALII W NAJBLIŻSZEJ PERSPEKTYWIE DO ROKU 2025

Mieczysław SprengelARTYKUŁY DOKTORANTÓW

ZMIANY W POLSKIM PRZEMYŚLE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

CHANGES OF THE POLISH INDUSTRY SINCE THE ACCESSION OF POLAND TO THE EUROPEAN UNION


Agnieszka Śliwińska-Rumbin
 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems