Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Numer 3(11) 2016

 
WSTĘP 

Andrzej ZybałaZASADY MERYTOKRATYCZNE W POLITYCE PAŃSTWA – WZLOTY I UPADKI 

UPS and Downs of Maritocratic Principles of Public Policy

Krzysztof Jasiecki

TOWARDS A MORE AGILE PUBLIC POLICY MAKING 

W stronę bardziej „zwinnego” prowadzenia polityki publicznej

Krzysztof Kasianiuk


ANTI-CORRUPTION AGENCIES – SILVER BULLET AGAINST CORRUPION OR FIFTH WHEEL TO A COACH? ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE CONSTRUCTIVIST THEORY OF SOCIAL PROBLEMS 

Agencje antykorupcyjne – cudowne panaceum przeciwko korupcji czy piąte koło u wozu? Analiza z perspektywy konstruktywistycznej teorii problemów społecznych

Grzegorz Makowski


POLITYKA PUBLICZNA W PARTNERSTWIE – NOWA IRLANDZKA UMOWA CENTRALNA (LANSDOWNE ROAD AGREEMENT)

Public Policy in Partnership – a New Irish Central Agreement (Lansdowne Road Agreement)

Karolina Kichewko


W DRODZE KU GOSPODARCE NISKOEMISYJNEJ W POLSCE. SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTY POLITYKI PUBLICZNEJ

Paving the Way for a Low-carbon Economy in Poland. Socio-legal Aspects of Public Policy

Zbigniew Grzymała, Małgorzata Wojakowska-Żeglińska


POLITYKA PAŃSTWA WOBEC KORPORACJI TRANSNARODOWYCH I PRZENOSZENIE ICH PRAC B+R​ 

Public Policy Towards Transnational Corporations and their R&D Relocation

Anna Zorska


INSTRUMENTALNA WARTOŚĆ KULTURY W POLITYCE KULTURALNEJ MIAST

The Instrumental Value of Culture in Cultural Policies of Cities

Anna Świętochowska


ZARZĄDZANIE, GOVERNANCE I POLITYKA PUBLICZNA W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: POLSKA–UKRAINA 

Management, Governance and Public Policy in the Higher Education System: Poland–Ukraine

Iryna Degtyarova 

VARIA


INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR ANALITYCZNYCH ADMINISTRACJI. PRZYKŁAD SZKOLENIA OPARTEGO NA GRZE ​

Innovation in Training Policy Analysts: An Example of a Game-Based Workshop

Karol Olejniczak, Dominika Wojtowicz

 

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems