Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 numer 4 (8) 2015

 

WSTĘP

Joachim Osiński

 


POLITYKA PUBLICZNA WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – PROPOZYCJE PERSPEKTYW TEORETYCZNYCH

PUBLIC POLICY TOWARDS DISABILITY – THEORETICAL APPROACHES

Paweł Kubicki

 

UDZIAŁ SENATU RP W TWORZENIU PRAWA I KREOWANIU POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PAŃSTWA

THE PARTICIPATION OF THE SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE CREATION OF LAW AND SOCIO-ECONOMIC STATE POLICY

Eliza Nowacka

 

DETERMINANTY FINANSOWE WZROSTU INWESTYCJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO​

FINANCIAL DETERMINANTS OF INVESTMENT GROWTH IN TERRITORIAL 
SELF-GOVERNMENT UNITS

Małgorzata Magdalena Dworakowska

 

INNOWACYJNA GOSPODARKA NA OBSZARACH WIEJSKICH MAZOWSZA? WYZWANIE DLA POLITYKI PUBLICZNEJ​​

INNOVATIVE ECONOMY IN RURAL AREAS OF MAZOVIA? CHALLENGE FOR THE PUBLIC POLICY

Tomasz Grzegorz Grosse

 

TTIP – TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO W SPRAWIE HANDLU I INWESTYCJI – ŹRÓDŁEM ZAGROŻEŃ DLA GOSPODARKI I SPOŁECZEŃSTWA​

THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP AS A SOURCE OF THREAT TO THE ECONOMY AS WELL AS SOCIETY

Leokadia Oręziak

 

CREATING A POST -SOCIALIST DEVELOPMENTAL STATE: THE POLITICAL ECONOMY OF CHINA'S TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT  

Andrzej Bolesta

 

SYSTEM EMERYTALNY IRLANDII – ZARYS PROBLEMATYKI​​​​

REVIEW OF THE IRISH PENSION SYSTEM

Karolina Kichewko

 

NORWESKIE PARTIE POLITYCZNE WOBEC PROBLEMU ZMIAN KLIMATU I POLITYKI KLIMATYCZNEJ​

THE NORWEGIAN POLITICAL PARTIES’ ATTITUDES TOWARDS THE PROBLEM OF CLIMATE CHANGE AND CLIMATE POLICY

Katarzyna Dośpiał-Borysiak

 

AMERYKAŃSKA POLITYKA WOBEC RYNKU PRACY A WETERANI POKOLENIA 9/11​​

AMERICAN POLICY TOWARDS LABOR MARKET AND POST-9/11 VETERANS

Adam Korolczuk​

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems