Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 numer 4(4)2014

 

WSTĘP

Joachim Osiński

​​


1. POLITYKA PUBLICZNA WOBEC KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO. KAPITALIZM ZALEŻNY?

PUBLIC POLICY IN RELATION TO FOREIGN CAPITAL. DEPENDENT CAPITALISM?

Krzysztof Jasiecki

 

2. THE POLISH BANKING SECTOR – PER ASPERA AD ASTRA 

POLSKI SEKTOR BANKOWY – PER ASPERA AD ASTRA

Małgorzata Zaleska

 

3. WPŁYW POLITYKI FISKALNEJ I PIENIĘŻNEJ PAŃSTW STREFY EURO NA TEMPO WZROSTU

GOSPODARCZEGO W WARUNKACH WYSOKIEGO DŁUGU PUBLICZNEGO I NISKICH STÓP

PROCENTOWYCH

THE IMPACT OF FISCAL AND MONETARY POLICY OF THE EURO AREA STATES ON THE

ECONOMIC GROWTH RATE IN THE CONTEXT OF HIGH PUBLIC DEBT AND LOW INTEREST RATES

Dariusz Malinowski

 

4. REGULACYJNE INSTRUMENTY W POLITYCE PUBLICZNEJ

REGULATORY INSTRUMENTS IN PUBLIC POLICY

Aleksander Surdej

 

5. EUROPEJSKIE ORGANY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – REFORMA SYSTEMU

I NOWE WYZWANIA

THE EUROPEAN PERSONAL DATA PROTECTION AUTHORITIES – THE REFORM

OF THE SYSTEM AND NEW CHALLENGES

Agnieszka Grzelak

 

6. POLITYKA PUBLICZNA W ZAKRESIE OTWARTYCH ZASOBÓW: UNIA EUROPEJSKA

PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF OPEN RESOURCES: THE EUROPEAN UNION

Anna Anetta Janowska

 

7. REFORMA POLITYKI I SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

THE REFORM OF THE POLICY AND THE SYSTEM OF DEPOSIT GUARANTEE IN THE EUROPEAN UNION

Olga Dzilińska

 

8. ADAM SMITH A ZNACZENIE UCZUĆ MORALNYCH DLA POLITYKI I NAUK O GOSPODARCE

ADAM SMITH AND THE IMPORTANCE OF MORAL SENTIMENTS TO POLITICS AND THE ECONOMIC SCIENCES

Grzegorz SzulczewskiRECENZJE

Marcin Krawczyk

Recenzja książki Polityka publiczna we współczesnym państwie​ ​


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems