Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Skład osobowy
 

 Instytut Bankowości

 
Władze:
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - dyrektor IB i kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego
 • prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik - zastępca dyrektora
 • prof. SGH dr hab. Emil Ślązak - kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej
 • prof. SGH dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - kierownik Zakładu Bankowości Inwestycyjnej
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Bień - kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Finansowych
 • prof. SGH dr hab. Paweł Niedziółka - kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym
​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
​profesor SGH

dr hab. Andrzej Bień
​dr hab. Marcin Gospodarowicz
dr hab. Jan Koleśnik
dr hab. Paweł Kulpaka
dr hab. Paweł Niedziółka
dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias
dr hab. Emil Ślązak

​adiunkt

dr Edyta Cegielska​​
dr Piotr Czapiewski
dr Łukasz Gębski
dr Magdalena Kozińska
dr Andrzej Krysiak
dr Marek Lusztyn
dr Marcin Mikołajczyk
dr Piotr Kuszewski
dr Lada Voloshchenko-Holda

asystent m​gr Tomasz Dziawgo​​
mgr Zofia Polkowska
mgr Anna Wierzchowska-Dziawgo

 

 

 
 

 Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

 
Władze:
 • prof. SGH dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba.  - dyrektor IFSiSE 
 • prof. SGH dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba - kierownik Zakładu Filozofii
 • prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska - kierownik Zakładu Socjologii
 • dr Jan Czarzasty - kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej

 

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
​profesor SGH ​dr hab. Urszula Kurczewska
dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba
dr hab. Janusz Sidorek
dr hab. Grzegorz Szulczewski
​adiunkt ​dr Jan Czarzasty
dr Anna Kozłowska
dr Izabela Książkiewicz
dr hab. Grzegorz Makowski
dr Joanna Popławska
dr Ewa Rosiak-Zięba
dr Rafał Towalski
​starszy wykładowca ​dr hab. Jacek Ziobrowski
​asystent

​mgr Horacy Dębowski

 

 Instytut Gospodarstwa Społecznego

 
Władze:
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski - dyrektor IGS 
 • dr Izabela Buchowicz - kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej
 • prof. SGH dr hab. Paweł Kubicki - kierownik Katedry Polityki Społecznej
 • prof. SGH dr hab. Marcin Kawiński - kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego
​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
​prof. dr hab. Piotr Błędowski
prof. dr hab. Maciej Cesarski
prof. dr hab. Irena Kotowska
​profesor SGH
​dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska
dr hab. Marcin Kawiński
dr hab. Paweł Kubicki
dr hab. Barbara Więckowska
​adiunkt ​dr Izabela Buchowicz
dr Joanna Felczak
dr Janina Petelczyc
dr Dariusz Stańko 
dr Zofia Szweda-Lewandowska
​asystent mgr Katarzyna Byszek
mgr Marianna Cicirko​
mgr Katarzyna Matuszczak
mgr Justyna Szałańska
mgr Katarzyna Trawińska-Konador
mgr Dominik Wach
lek. Agnieszka Siatka
 
 

 Instytut Studiów Międzynarodowych

 

Władze:

 • ​dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH - dyrektor ISM 
 • prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech - kierownik Katedry Studiów Politycznych
 • prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska - kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej​
 • prof. dr hab. Krzysztof Miszczak - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • prof. SGH dr hab. Anna Visvizi - kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej

​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Krzysztof Miszczak
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
​profesor SGH

​dr hab. Agnieszka Domańska
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr hab. Krzysztof Kozłowski
dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech 
dr hab. Katarzyna Pisarska
dr hab. Anna Visvizi
dr hab. Małgorzata Zajaczkowski

​adiunkt
​​dr Piotr Kozłowski
dr Monika Krukowska
dr Radosław Malik
dr Jan Misiuna
dr Marta Pachocka
dr Joanna Stryjek
dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska
dr Roman Wosiek
asystent ​mgr Dominik Sobczak 
mgr Aleksandra Tołczyk
 
 

 Katedra Administracji Publicznej

 
Władze: prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
prof. dr hab. Artur Nowak-Far​
prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
​profesor SGH
​dr hab. Anastazja Gajda
dr hab. Bogusław Pytlik
dr hab. Izabela Zawiślińska
​adiunkt
​dr Justyna Góral
dr Tomasz Grzybowski
dr Adam Jarosz
dr Anna Kociołek-Pęksa
dr Michał Radecki
 
 

 Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

 
Władze: prof. dr hab. Wojciech Morawski - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Wojciech Morawski
​profesor SGH
dr hab. Jacek Luszniewicz
dr hab. Aldona Podolska-Meducka
dr hab. Andrzej Zawistowski
​adiunkt ​dr Łukasz Dwilewicz
dr Jerzy Łazor
​starszy wykładowca ​dr Anna Jarosz-Nojszewska
 
 

 Katedra Polityki Publicznej

 

Władze: 

 • prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała - kierownik Katedry
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Gałązka - kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Lokalnej

Stanowisko ​Osoba
profesor SGH
​dr hab. Andrzej Gałązka
dr hab. Andrzej Zybała
​adiunkt

dr Artur Bartoszewicz
dr Anna Anetta Janowska
dr Ewa Jastrzębska
dr Andrzej Klimczuk
dr Dorota Konopka
dr Krzysztof Księżopolski
dr Paulina Legutko-Kobus

 

 

 Katedra Skarbowości

 
Władze: prof. dr hab. Agnieszka Alińska - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
prof. ​dr hab. Agnieszka Alińska
adiunkt
​dr Małgorzata Dworakowska-Raj
dr Joanna Marczakowska-Proczka
dr Adam Pigoń
dr Jakub Sawulski
dr Marcin Wajda
asystent
dr Sebastian Wawrzak
 
 

 Katedra Teorii Ekonomii

 
Władze: 
 • ​prof. SGH dr hab. Marcin Krawczyk - kierownik Katedry 
 • prof. SGH dr hab. Dominik Gajewsk - kierownik Zakładu Prawa Podatkowego
​Stanowisko ​Osoba
​profesor SGH
​dr hab. Danuta Drabińska
dr hab. Dominik Gajewski
dr hab. Marcin Krawczyk
​adiunkt
​dr Artur Bogucki
dr Ewa Kosycarz 
dr Marcin Kotlarz
dr Dariusz Malinowski
dr Adam Olczyk
dr Adam Rogoda
​starszy wykładowca ​mgr Piotr Czajka​
asystent
mgr Kamil Joński

 

 

 Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta

 
Władze: prof. dr hab. Ewa Latoszek - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
​prof. dr hab. Ewa Latoszek
​profesor SGH
​dr hab. Wanda Dugiel
dr hab. Magdalena Proczek
​​adiunkt
​dr Michał Jasiński
dr Agnieszka Kłos
dr Ewa Osuch-Rak
​dr Anna Wójtowicz
 
 
 
 

 Skład osobowy

 

 

Profesorowie tytularni: 

prof. dr hab. Alińska Agnieszka
prof. dr hab. Błędowski Piotr
prof. dr hab. Cesarski Maciej
prof. dr hab. Jasiecki Krzysztof
prof. dr hab. Kotowska Irena
prof. dr hab. Latoszek Ewa
prof. dr hab. Miszczak Krzysztof
prof. dr hab. Morawski Wojciech
prof. dr hab. Nowak-Far Artur
prof. dr hab. Oniszczuk Jerzy
prof. dr hab. Zaleska Małgorzata
prof. dr hab. Żukrowska Katarzyna    

Profesorowie SGH:

dr hab. Bień Andrzej
dr hab. Domańska Agnieszka
dr hab. Drabińska Danuta
dr hab. Dugiel Wanda
dr hab. Gajewski Dominik Jan
dr hab. Gajda Anastazja
dr hab. Gałązka Andrzej
dr hab. Górak-Sosnowska Katarzyna
dr hab. Gospodarowicz Marcin
dr hab. Kawiński Marcin
dr hab. Koleśnik Jan
dr hab. Korporowicz-Żmichowska Violetta
dr hab. Kozłowski Krzysztof
dr hab. Krawczyk Marcin 
dr hab. Kubicki Paweł
dr hab. Kulpaka Paweł
dr hab. Kurczewska Urszula
dr hab. Luszniewicz Jacek
dr hab. Modrzejewska-Leśniewska Joanna
dr hab. Molęda-Zdziech Małgorzata 
dr hab. Niedziółka Paweł
dr hab. Nowotniak-Poręba Justyna
dr hab. Pisarska Katarzyna
dr hab. Podolska-Meducka Aldona
dr hab. Proczek Magdalena
dr hab. Pruchnicka-Grabias Izabela
dr hab. Pytlik Bogusław
dr hab. Sidorek Janusz
dr hab. Szulczewski Grzegorz
dr hab. Ślązak Emil
dr hab. Visvizi Anna
dr hab. Więckowska Barbara
dr hab. Zajaczkowski Małgorzata
dr hab. Zawistowski Andrzej
dr hab. Zawiślińska Izabela
dr hab. Zybała Andrzej  

Adiunkci:

dr Bartoszewicz Artur
dr Bogucki Artur
dr Buchowicz Izabela
dr Cegielska Edyta
dr Czapiewski Piotr
dr Czarzasty Jan
dr Dwilewicz Łukasz
dr Dworakowska-Raj Małgorzata 
dr Felczak Joanna
dr Gębski Łukasz
dr Góral Justyna
dr Grzybowski Tomasz
dr Janowska Anna Anetta 
dr Jarosz Adam
dr Jasiński Michał
dr Jastrzębska Ewa
dr Klimczuk Andrzej
dr Kłos Agnieszka
dr Kociołek-Pęksa Anna
dr Konopka Dorota
dr Kosycarz Ewa
dr Kotlarz Marcin
dr Kozińska Magdalena
dr Kozłowska Anna
dr Kozłowski Piotr 
dr Krukowska Monika
dr Krysiak Andrzej
dr Książkiewicz Izabela
dr Księżopolski Krzysztof
dr Kuszewski Piotr
dr Legutko-Kobus Paulina
dr Lusztyn Marek
dr Łazor Jerzy
dr hab. Makowski Grzegorz
dr Malik Radosław
dr Malinowski Dariusz ​
dr Marczakowska-Proczka Joanna
dr Mikołajczyk Marcin 
dr Misiuna Jan
dr Olczyk Adam 
dr Osuch-Rak Ewa
dr Pachocka Marta
dr Petelczyc Janina
dr Pigoń Adam
dr Popławska Joanna Zuzanna
dr Radecki Michał
dr Rogoda Adam
dr Rosiak-Zięba Ewa
dr Sawulski Jakub
dr Stańko Dariusz
dr Stryjek Joanna
dr Syliwoniuk-Wapowska Agnieszka
dr Szweda-Lewandowska Zofia 
dr Towalski Rafał
dr Wajda Marcin
dr Wosiek Roman
dr Wójtowicz Anna​
dr Voloshchenko-Holda Lada
 

Asystenci:  

dr Wawrzak Sebastian
mgr Byszek Katarzyna
mgr Cicirko Marianna
mgr Dębowski Horacy
mgr Dziawgo Tomasz 
mgr Joński Kamil
mgr Matuszczak Katarzyna
mgr Polkowska Zofia
mgr Sobczak Dominik 
mgr Szałańska Justyna
mgr Tołczyk Aleksandra
mgr Trawińska-Konador Katarzyna
mgr Wach Dominik​
mgr Wierzchowska-Dziawgo Anna
lek. Siatka Agnieszka

Starsi wykładowcy:
dr Jarosz-Nojszewska Anna 
dr hab. Ziobrowski Jacek 
mgr Czajka Piotr