Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Skład osobowy
 

 Instytut Bankowości

 
Władze:
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - dyrektor IB i kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego
 • prof. SGH dr hab. Jan Koleśnik - zastępca dyrektora
 • prof. SGH dr hab. Emil Ślązak - kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej
 • prof. SGH dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - kierownik Zakładu Bankowości Inwestycyjnej
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Bień - kierownik Zakładu Doradztwa i Usług Finansowych
 • prof. SGH dr hab. Paweł Niedziółka - kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym
​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
​profesor SGH

dr hab. Andrzej Bień
​dr hab. Marcin Gospodarowicz
dr hab. Paweł Kulpaka
dr hab. Paweł Niedziółka
dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias
dr hab. Emil Ślązak

​adiunkt

dr Edyta Cegielska​​
dr Piotr Czapiewski
dr Łukasz Gębski
dr Magdalena Kozińska
dr Andrzej Krysiak
dr Marcin Mikołajczyk
dr Arkadiusz Orzechowski
dr Piotr Kuszewski
dr Lada Voloshchenko-Holda

asystent m​gr Tomasz Dziawgo​

 

 

 
 

 Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

 
Władze:
 • prof. dr hab. Wojciech Morawski - dyrektor IFSiSE 
 • prof. SGH dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba - kierownik Zakładu Filozofii
 • prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska - kierownik Zakładu Socjologii
 • dr Jan Czarzasty - kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej

 

​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Juliusz Gardawski
​profesor SGH ​dr hab. Elżbieta Firlit
dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik
dr hab. Urszula Kurczewska
dr hab. Justyna Nowotniak-Poręba
dr hab. Janusz Sidorek
dr hab. Grzegorz Szulczewski
​adiunkt ​dr Jan Czarzasty
dr Anna Kozłowska
dr Izabela Książkiewicz
dr Grzegorz Makowski
dr Joanna Popławska
dr Ewa Rosiak-Zięba
dr Rafał Towalski
​starszy wykładowca ​dr Jacek Ziobrowski
​asystent

​mgr Horacy Dębowski

 

 Instytut Gospodarstwa Społecznego

 
Władze:
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski - dyrektor IGS 
 • dr Izabela Buchowicz - kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej
 • prof. SGH dr hab. Paweł Kubicki - kierownik Katedry Polityki Społecznej
 • prof. SGH dr hab. Marcin Kawiński - kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego
​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
​prof. dr hab. Piotr Błędowski
prof. dr hab. Maciej Cesarski
​profesor SGH
​dr hab. Violetta Korporowicz
dr hab. Marcin Kawiński
dr hab. Paweł Kubicki
dr hab. Barbara Więckowska
​adiunkt ​dr Izabela Buchowicz
dr Joanna Felczak
dr Robert Marczak
dr Janina Petelczyc
dr Dariusz Stańko 
dr Zofia Szweda-Lewandowska
​asystent mgr Katarzyna Byszek​
mgr Katarzyna Matuszczak
mgr Justyna Szałańska
mgr Katarzyna Trawińska-Konador
 
 

 Instytut Studiów Międzynarodowych

 

Władze: dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH - dyrektor ISM i kierownik Katedry Studiów Politycznych

​prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego

​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
​profesor SGH

​dr hab. Agnieszka Domańska
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr hab. Krzysztof Kozłowski
dr hab. Krzysztof Miszczak
dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech 
dr hab. Katarzyna Pisarska

​adiunkt
​​dr Piotr Kozłowski
dr Monika Krukowska
dr Radosław Malik
dr Jan Misiuna
dr Marta Pachocka
dr Joanna Stryjek
dr Roman Wosiek
dr hab. Małgorzata Zajaczkowski
asystent ​mgr Dominik Sobczak 
 
 

 Katedra Administracji Publicznej

 
Władze: prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
prof. dr hab. Artur Nowak-Far​
prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
​profesor SGH
​dr hab. Bogusław Pytlik
dr hab. Izabela Zawiślińska
​adiunkt
​dr Justyna Góral
dr Tomasz Grzybowski
dr Anna Kociołek-Pęksa
 
 

 Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

 
Władze: prof. dr hab. Wojciech Morawski - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor  ​prof. dr hab. Wojciech Morawski
​profesor SGH
dr hab. Jacek Luszniewicz
dr hab. Aldona Podolska-Meducka
dr hab. Andrzej Zawistowski
​adiunkt ​dr Łukasz Dwilewicz
dr Jerzy Łazor
​starszy wykładowca ​dr Anna Jarosz-Nojszewska
 
 

 Katedra Polityki Publicznej

 

Władze: prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała - kierownik Katedry

  

Stanowisko ​Osoba
​profesor SGH

​dr hab Andrzej Zybała

adiunkt​

​dr Artur Bartoszewicz
dr Anna Anetta Janowska - nieobecna do 30.09.2020 r.
dr Andrzej Klimczuk
dr Dorota Konopka
dr Krzysztof Księżopolski

 

 

 Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 
Władze:
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta - kierownik Katedry i kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
 • prof. SGH dr hab. Krzysztof Jarosiński - kierownik Zakładu Zarządzania w Sektorze Publicznym

 

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
​prof. dr hab. Jacek Szlachta
​profesor SGH
​dr hab. Andrzej Gałązka
dr hab. Krzysztof Jarosiński
​adiunkt dr Ewa Jastrzębska
​dr Paulina Legutko-Kobus
dr Benedykt Opałka
 
 

 Katedra Skarbowości

 
Władze: prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor SGH
​dr hab. Agnieszka Alińska
adiunkt
​dr Małgorzata Dworakowska-Raj
dr Joanna Marczakowska-Proczka
dr Jakub Sawulski
dr Marcin Wajda


 
 

 Katedra Teorii Ekonomii

 
Władze: 
  • prof. SGH dr hab. Marcin Krawczyk - kierownik Katedry 
  • prof. SGH dr hab. Dominik Gajewsk i- kierownik Zakładu Prawa Podatkowego

​Stanowisko ​Osoba
​profesor SGH
​dr hab. Danuta Drabińska
dr hab. Dominik Gajewski
dr hab. Marcin Krawczyk
​adiunkt
​dr Ewa Kosycarz 
dr Marcin Kotlarz
dr Dariusz Malinowski
dr Adam Olczyk
dr Adam Rogoda
starszy wykładowca
mgr Piotr Czajka

 

 

 Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta

 
Władze: prof. dr hab. Ewa Latoszek - kierownik Katedry

​Stanowisko ​Osoba
​profesor 
​prof. dr hab. Ewa Latoszek
​profesor SGH
​dr hab. Wanda Dugiel
dr hab. Magdalena Proczek
​​adiunkt
​dr Michał Jasiński
dr Agnieszka Kłos
asystent
​mgr Anna Wójtowicz
 
 
 
 

 Skład osobowy

 

 

Profesorowie tytularni: 

prof. dr hab. Błędowski Piotr
prof. dr hab. Cesarski Maciej
prof. dr hab. Gardawski Juliusz
prof. dr hab. Latoszek Ewa
prof. dr hab. Morawski Wojciech
prof. dr hab. Nowak-Far Artur
prof. dr hab. Oniszczuk Jerzy
prof. dr hab. Szlachta Jacek 
prof. dr hab. Zaleska Małgorzata
prof. dr hab. Żukrowska Katarzyna    

Profesorowie SGH:

dr hab. Alińska Agnieszka
dr hab. Bień Andrzej
dr hab. Domańska Agnieszka
dr hab. Drabińska Danuta
dr hab. Dugiel Wanda
dr hab. Firlit Elżbieta
dr hab. Gajewski Dominik Jan
dr hab. Gałązka Andrzej
dr hab. Gładys-Jakóbik Jolanta
dr hab. Górak-Sosnowska Katarzyna
dr hab. Gospodarowicz Marcin
dr hab. Jarosiński Krzysztof
dr hab. Kawiński Marcin
dr hab. Koleśnik Jan
dr hab. Korporowicz Violetta
dr hab. Kozłowski Krzysztof
dr hab. Krawczyk Marcin
dr hab. Kubicki Paweł
dr hab. Kulpaka Paweł
dr hab. Kurczewska Urszula
dr hab. Luszniewicz Jacek
dr hab. Miszczak Krzysztof
dr hab. Modrzejewska-Leśniewska Joanna
dr hab. Molęda-Zdziech Małgorzata 
dr hab. Niedziółka Paweł
dr hab. Nowotniak-Poręba Justyna
dr hab. Pisarska Katarzyna
dr hab. Podolska-Meducka Aldona
dr hab. Proczek Magdalena
dr hab. Pruchnicka-Grabias Izabela
dr hab. Pytlik Bogusław
dr hab. Sidorek Janusz
dr hab. Szulczewski Grzegorz
dr hab. Ślązak Emil 
dr hab. Więckowska Barbara
dr hab. Zawistowski Andrzej
dr hab. Zawiślińska Izabela
dr hab. Zybała Andrzej  

Adiunkci:

dr Bartoszewicz Artur
dr Buchowicz Izabela
dr Cegielska Edyta
dr Czapiewski Piotr
dr Czarzasty Jan
dr Dwilewicz Łukasz
dr Dworakowska-Raj Małgorzata 
dr Felczak Joanna
dr Gębski Łukasz
dr Góral Justyna
dr Grzybowski Tomasz
dr Janowska Anna Anetta
dr Jasiński Michał
dr Jastrzębska Ewa
dr Klimczuk Andrzej
dr Kłos Agnieszka
dr Kociołek-Pęksa Anna
dr Konopka Dorota
dr Kosycarz Ewa
dr Kotlarz Marcin
dr Kozińska Magdalena
dr Kozłowska Anna
dr Kozłowski Piotr 
dr Krukowska Monika
dr Krysiak Andrzej
dr Książkiewicz Izabela
dr Księżopolski Krzysztof
dr Kuszewski Piotr
dr Legutko-Kobus Paulina
dr Łazor Jerzy
dr Makowski Grzegorz
dr Malik Radosław
dr Malinowski Dariusz
dr Marczak Robert  ​
dr Marczakowska-Proczka Joanna
dr Mikołajczyk Marcin 
dr Misiuna Jan
dr Olczyk Adam
dr Opałka Benedykt
dr Orzechowski Arkadiusz
dr Pachocka Marta
dr Petelczyc Janina
dr Popławska Joanna Zuzanna
dr Rogoda Adam
dr Rosiak-Zięba Ewa
dr Sawulski Jakub
dr Stańko Dariusz
dr Stryjek Joanna
dr Szweda-Lewandowska Zofia 
dr Towalski Rafał
dr Wajda Marcin
dr Wosiek Roman
dr Voloshchenko-Holda Lada
dr hab. Zajaczkowski Małgorzata


Asystenci:  

mgr Byszek Katarzyna
mgr Dębowski Horacy
mgr Dziawgo Tomasz
mgr Matuszczak Katarzyna
mgr Sobczak Dominik
mgr Szałańska Justyna
mgr Trawińska-Konador Katarzyna
mgr Wójtowicz Anna

Starsi wykładowcy:
dr Jarosz-Nojszewska Anna 
dr Ziobrowski Jacek 
mgr Czajka Piotr

 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.