Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Młodzi KES 2019 Program
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Konferencje i seminaria
 

 Program konferencji

 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Doktorów „Młodzi KES”

Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie:

aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne

 

3 grudnia 2019 r.

Budynek główny „G” Szkoły Głównej Handlowej

Al. Niepodległości 162,

02-554 Warszawa

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00 Rejestracja

 

10.00-10.15 Sesja plenarna, sala 152 G, otwarcie konferencji

prof. dr hab. Piotr Wachowiak, Prorektor SGH

prof. dr hab. Wojciech Morawski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

mgr Marek Wąsiński, Komitet Organizacyjny XI edycji „Młodzi KES”

10.15-11.15 Wykład inauguracyjny pt.

Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu

dr hab. Marcin Piątkowski, Bank Światowy i Akademia Leona Koźmińskiego

Dyskusja

 

11.15-11.45 Przerwa kawowa

 

11:45-13.15 Sesja plenarna, sala 152 G, TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

 

Mgr Ilona Jędrasik (Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi) - „Narodziny gwiazdy” – Wielka Brytania jako państwo-lider w drodze do transformacji energetycznej

Mgr Artur Galbarczyk (SGH) - Transformacja energetyczna w strategiach grup energetycznych w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza

Mgr Justyna Świrk (SGH) - Inteligentne miasta w zarządzaniu energią

Mgr Konrad Szpak (SGH) - Scenariusze transformacji energetycznej Polski w perspektywie 2050

Mgr Marek Józefiak (Greenpeace) - Metody wpływu organizacji pozarządowych w formułowaniu polityki ochrony środowiska

Dyskusja (15 min),

Moderacja: mgr Marek Wąsiński, KES SGH, PISM

 

13.15-14.00 LUNCH

 

14.00-15.30 PANEL I, sala 152: PRZEMIANY GOSPODARCZE W POLSCE I EUROPIE

Mgr Marlena Gołębiowska (UMCK Lublin)- Spółki z udziałami własnościowymi państwa na giełdach papierów wartościowych – analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Mgr Grzegorz Otczyk (SGH) - Czy wartość PKB powinna być wykorzystywana w gospodarce budżetowej?

Mgr Tomasz Klemt (UW) - Zmiana paradygmatu na rynku ubezpieczeń: od konsumenta do klienta usług ubezpieczeniowych

Mgr Małgorzata Idasiak (Politechnika Częstochowska)- Rozwój sektor Małych i Średnich przedsiębiorstw w polskiej przestrzeni gospodarczej

Mgr Grzegorz Młynarski (SGH, UW) - Bike Sharing 5.0 jako owoc czwartej rewolucji przemysłowej - ekonomiczne oblicze smart mobility.

Dyskusja (15 min),

Moderacja: dr Adam Rogoda, KES SGH

 

14.00-15.30 PANEL II, sala 114: PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W POLSCE I EUROPIE

Mgr Katarzyna Obłąkowska-Kubiak (SGH)- Naród obywatelski, czy naród etniczny – inspiracje o transformacji narodu polskiego od XVI w. do współczesności

Mgr Emilia Piotrowska (SGH) - Zorganizowane grupy interesów w sektorach ochrony zdrowia na tle systemowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Mgr Marcin Kawko (SGH) - Etyczny wymiar gospodarczego „El Dorado” okresu transformacji ustrojowej w Polsce

Mgr Wojciech Bugajski (SGH) - Społeczno-ekonomiczne skutki transformacji sektora drogowego w Polsce po roku 1989 na tle wybranych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Mgr Patrycja Fatyga (SGH) - Przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym jako jedno z głównych wyzwań polskiego i europejskiego systemu podatkowego

Dyskusja (15 min),

Moderacja: mgr Karolina Myszka, KES SGH (tbc)

 

15.30-15.45 Przerwa kawowa

 

15.45-17.15 Sesja plenarna, sala 152: MIEDZYNARODOWY WYMIAR TRANSFORMACJI (nowi aktorzy w stosunkach międzynarodowych) (referat 12 minut)

Dr Justyna Kłobukowska (UMK Toruń) - Efekty działań międzynarodowych organizacji finansowych powstałych na rzecz rozwoju zrównoważonych finansów w Europie

Mgr Karolina Myszka (SGH) - Republika Federalna Niemiec 30 lat po pokojowej rewolucji `89– analiza „Raportu o stanie jedności Niemiec” z 2019 r., a preferencje wyborców w wyborach do Bundestagu i Landtagów w latach 2017-2019

Mgr Józef Lang - Rola aktorów wewnątrz państwowych w kształtowaniu polityki Stanów Zjednoczonych wobec Republiki Tureckiej w latach 2009-2016

Mgr Marek Wąsiński (SGH, PISM) - Strategia handlowa USA za prezydentury Donalda Trumpa na przykładzie USMCA

Mgr Adriana Skorupska (SGH) - Samorząd terytorialny jako non-state actor w stosunkach międzynarodowych na przykładzie polskich województw

Mgr Karolina Zubel (SGH) - Rola miast w kształtowaniu polityki klimatycznej i ekologicznej

Dyskusja (15 min)

Moderacja: mgr Ilona Jędrasik, KES SGH

 

17.15-17.20 Zakończenie konferencji

 

Mgr Marek Wąsiński, Komitet Organizacyjny XI edycji Młodzi KES