Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Konferencje i seminaria
 

 konferencje i seminaria

 
​Rokrocznie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne organizuje konferencje z udziałem swoich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zaproszonych gości. Konferencje stwarzają przede wszystkim okazję do zapoznania się z dorobkiem naukowym, badaniami i osiągnięciami współpracowników, a także umożliwiają wymianę poglądów, opinii i doświadczeń. Równocześnie spotkania te służą zintegrowaniu kadry naukowej Kolegium.
 

 2017

 

11 stycznia: konferencja I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?” zorganizowana przez Katedrę Studiów Politycznych. Partnerzy: Centrum Doskonałości Jeana Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski;Deree – The American College of Greece; Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex); Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact Poland; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański; Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski; Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej; Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

7 lutego: konferencja "Panel Discussion & Workshop “Migration and Refugee Crises inEurope: Solidarity, Responsibility, Human Vulnerability” zorganizowana przez Katedrę Studiów Politycznych, Institute of Diplomacy & Global Affairs of Deree-The American College of Greece (Grecja), International Business Department of School of Business of Deree-The American College of Greece (Grecja), McDaniel College (USA), która odbyła się w Atenach.

13 marca: Konferencja "Problemy reprywatyzacji​", organizacja: Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego).

30 marca: seminarium, otwarte zebranie z prezentacją książki Profesora Jerzego Oniszczuka „Przemoc. Pokój. Prawa człowieka” zorganizowane przez Katedrę Administracji Publicznej

5 kwietnia: konferencja "I Ogólnopolskie Seminarium Migracyjne EUMIGRO „Migracje,uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro” zorganizowana przez Katedrę Studiów Politycznych, współorganizatorzy to: Instytut Gospodarstwa Społecznego, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski, Katedra Socjologii i Filozofii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH.

11 maja: seminarium, otwarte zebranie z prezentacją książki Profesora Andrzeja Zybały „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części działań”, zorganizowane przez Katedrę Administracji Publicznej.

8 czerwca konferencja naukowa Zakładu Socjologii IFSiSE Wspólnota i tożsamość − zapomniane pojęcia czy użyteczne kategorieanalizy współczesności?, zorganizowana w ramach tematu badawczego pt. „Tożsamości kulturowe w Europie – ciagłość i zmiana” (sygn. KES /S16/03/16/;  kierownik: prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit). 

20 października: Konferencja Drogi do niepodległości 1914-1918. Część II: Rada Regencyjna, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Archiwum Główne Akt Dawnych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.

 

 2016

 
30 maja: konferencja Stabilność publicznego systemu finansowego w warunkach kryzysu, zorganizowana przez Katedrę Skarbowości.

2 czerwca:
konferencja Finansowanie polityki - współczesnemodele i wyzwania zorganizowana przez Katedrę Administracji Publicznej

30 czerwca: konferencja Stabilność rynkowego systemu finansowego w warunkach kryzysu, zorganizowana przez Katedrę Skarbowości.

12 września: konferencja
Państwa skandynawskie. Współczesne wyzwania i dylematy, zorganizowana przez Katedrę Administracji Publicznej.

19 września: Ogólnopolska  konferencja naukowa nt. Wyzwania dla  polityki rozwoju regionalnego. Konferencja dedykowane jest pamięci prof. Zbigniewa Strzeleckiego, długoletniego kierownika Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH Organizator: Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH we współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

21 listopada: konferencja Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu, zorganizowana przez Katedrę Skarbowości.
 
 
 

 Struktura