Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Konferencje i seminaria
 

 II Seminarium Naukowe pt. „Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej”

 

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z pracownikami i doktorantami Katedry Administracji Publicznej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Seminarium Naukowym pt. ,,Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, aula I bud. C, al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego). Uczestnictwo jest bezpłatne.

Celem Seminarium jest analiza istoty i ewolucji państwa w warunkach niestabilności gospodarczej i niepewności społecznej, które obserwujemy od kilkunastu lat oraz charakterystyka niektórych funkcji państwa w trakcie kryzysów gospodarczych i warunkach postkryzysowych. Jednocześnie ważnym celem Seminarium jest wskazanie tych aspektów aktywności współczesnych państw, które mają bezpośredni związek ze stabilizowaniem wewnętrznych relacji pomiędzy organami państwa a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Ważne jest także przeanalizowanie niektórych teoretycznych i filozoficznych konceptów istotnych z punktu widzenia realizowania i modernizowania polityk publicznych przez poszczególne państwa tu i teraz. Podjęte rozważania będą miały multidyscyplinarny charakter oparty na badaniach z zakresu nauki o państwie, politologii, prawa, ekonomii, socjologii ekonomicznej i nauk o polityce publicznej. Takie podejście umożliwia wszechstronną i wieloaspektową debatę naukową na współczesną kondycją instytucji państwa w ujęciu porównawczym.

W ramach Seminarium zaplanowano dwa panele eksperckie, w których uczestnikami będą specjaliści z zakresu polityki publicznej z SGH i innych ośrodków akademickich w Polsce. Wstępny plan spotkania znajdą Państwo w załączeniu. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w dziale „Aktualności” oraz na stronie internetowej Katedry Administracji Publicznej w dziale „II Seminarium Polityki Publicznej”.

Zgłoszenia udziału w seminarium będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 5 grudnia 2013 r. Osoby chcące uczestniczyć w Seminarium uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) oraz przesłanie go organizatorom na adres e-mail Katedry Administracji Publicznej: kap (w domenie sgh.waw.pl).

Jednocześnie chcielibyśmy prosić o pomoc w rozpropagowaniu niniejszego zaproszenia wśród pracowników i doktorantów Państwa jednostek organizacyjnych, a także studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką seminarium.
Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń i uczestnictwa w seminarium.
 
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie
Kierownik Katedry Administracji Publicznej
Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński
 

 

 

Program II Seminarium Naukowego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego i Katedry Administracji Publicznej
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
 „Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej”
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128,
 budynek C, Aula I,  piątek, 6 grudnia 2013 roku
 
 
 
9.30–10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 
10.00–10.30 OFICJALNE OTWARCIE SEMINARIUM I POWITANIE UCZESTNIKÓW
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Jego Magnificencja Rektor SGH
Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
 
10.30–12.15 I PANEL EKSPERCKI
10.30–11.45 Moderator:
Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Prorektor SGH ds. dydaktyki i studentów
 
Prelegenci: 
Prof. SGH dr hab. Piotr Jachowicz, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej KES, SGH
Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Katedra Administracji Publicznej KES, SGH
Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, Katedra Administracji Publicznej KES, SGH
Prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. SGH dr hab. Sławomir Sztaba, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych KES, SGH
 
11.45–12.15 Dyskusja
12.15–12.45 PRZERWA NA LUNCH
 
 
12.45–14.30 II PANEL EKSPERCKI
12.30–14.00 Moderator:
Prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
 
Prelegenci:
 
Dr Jan Czarzasty, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES, SGH
Prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski, Katedra Studiów Politycznych KES, SGH
Dr Bogusław Pytlik, Katedra Administracji Publicznej KES, SGH
Dr hab. Janusz Sidorek, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES, SGH
Dr Andrzej Zybała, Collegium Civitas
 
14.00–14.30 Dyskusja
14.30–14.45 POSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM