Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 KES niestacjonarne studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym

 

​Niestacjonarne Studia Doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym przygotowują wysoko kwalifikowane kadry dla szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz szeroko rozumianej praktyki społeczno-gospodarczej.
Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach:

  • ekonomia
  • finanse

oraz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie:
nauki o polityce publicznej.

 

 O studiach

 

​​​​Niestacjonarne Studia Doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym przygotowują wysoko kwalifikowane kadry dla szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz szeroko rozumianej praktyki społeczno-gospodarczej.

Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia lub  finanse  oraz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie:  nauki o polityce publicznej.

Studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym przygotowują doktorantów do:

  • współpracy naukowej w ramach projektów badawczych krajowych i międzynarodowych 
  • realizacji indywidualnych i zespołowych badań naukowych 
  • pisania pracy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego, a następnie promotora
  • napisania artykułu naukowego i opublikowania go
  • uczestnictwa w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych 
  • otwarcia przewodu doktorskiego
  • zdania egzaminów doktorskich
  • obrony pracy doktorskiej i uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub społecznych
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Program studiów obejmuje teorię i praktykę z zakresu ekonomii, finansów i nauk o polityce publicznej i oferuje bogaty wybór przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych w ramach trzech modułów: ekonomia i stosunki międzynarodowe, finanse oraz polityka publiczna i społeczne aspekty gospodarowania. Realizacja wybranego modułu i współpraca z pracownikami naukowymi umożliwia prowadzenie badań naukowych w danej dyscyplinie oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów w naukach ekonomicznych i społecznych, którzy także sprawują funkcje opiekunów naukowych i promotorów.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów doktoranckich to:

Przedmioty wspólne dla wszystkich m.in: makroekonomia, mikroekonomia, współczesna gospodarka światowa, metody pracy naukowej.

Moduł 1. Ekonomia i stosunki międzynarodowe: globalizacja gospodarki, ekonomia międzynarodowa, współczesne teorie ekonomii, międzynarodowe stosunki polityczne.

Moduł 2. Finanse: zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, system finansowy w gospodarce, finanse międzynarodowe, finanse samorządu terytorialnego.

Moduł 3. Polityka publiczna i społeczne aspekty gospodarowania: zabezpieczenie społeczne, polityka społeczna, socjologia ekonomiczna.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów i warsztatów trwają 8 semestrów i odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj dwa razy w miesiącu.

 

 Kontakt

 

Koordynator programu: dr hab. Urszula Kurczewska, prof. nadzw. SGH
e-mail: ukurcz@sgh.waw.pl

Sekretarz programu: Renata Konopka
e-mail: renata.konopka@sgh.waw.pl
telefon: 697621351

Sekretariat studiów:
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

 
 
 

 Czesne

 
​Czesne za cały rok studiów wynosi 6600 zł (możliwość płatności ratalnej).