Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 szanse zatrudnienia

 
​Na absolwentów kierunku „Polityka publiczna”, którzy zdobędą wszechstronne przygotowanie oczekuje w Polsce około 640 tysięcy miejsc pracy (bez oświaty i służby zdrowia) na wszystkich poziomach państwa w szczególności w:
 
• ministerstwach,
• przedstawicielstwach Polski zagranicą, a szczególnie w instytucjach UE,
• agendach  władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, innych instytucjach centralnych, wojewódzkich i lokalnych,
• spółkach Skarbu Państwa i instytucjach sektora publicznego,
• NBP i bankach komercyjnych oraz instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny,
• organizacjach i fundacjach pozarządowych,  (organizacjach pracodawców i związków zawodowych, izbach gospodarczych),
• organizacjach zajmujących się lobbingiem,
• think tank’ach,
• mediach publicznych i prywatnych,
• instytucjach służby zdrowia, oświaty oraz sportu i turystyki.
• firmach prywatnych krajowych i międzynarodowych, szczególnie w tych współpracujących z sektorem publicznym i ubiegającym się o zamówienia publiczne oraz aplikujących o udział w projektach infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.