Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Doktoranci – osiągnięcia i doświadczenia

 
Ostatnio obronione rozprawy doktorskie (wybrane)

 • Europejska Polityka Sąsiedztwa. Studium przypadku Ukrainy
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty systemu badań klinicznych w Polsce
 • Skuteczność polityki przeciwdziałania unikaniu opodatkowania wobec zmian strategii podatkowych holdingów międzynarodowych
 • Sfera governance w szkolnictwie wyższym na Ukrainie i w Polsce w okresie transformacji

 

Rozprawy doktorskie w trakcie realizacji, tj. po otwarciu przewodu (wybrane)

 • Wyzwania dla polityki publicznej w obszarze mediów cyfrowych
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym słuchowo w Polsce
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce a kreowanie wartości dla najważniejszych grup interesariuszy
 • Usprawnienie procesu nabywania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Stosunek związków zawodowych i organizacji pracodawców do obecności cudzoziemców na rynku pracy w Polsce w latach 2014-2019
 • The role of stakeholders in the European Union’s food safety risk assessment
 • Doświadczenia deradykalizacyjne w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
 • Republika Federalna Niemiec wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 • Polityka publiczna po 2012 roku wobec niepełnosprawnych kobiet
 • Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polityki zatrudnienia personelu medycznego w publicznych szpitalach pediatrycznych w Polsce
 • Znaczenie kompetencji zdrowotnych młodzieży akademickiej dla polityki ochrony zdrowia w Polsce
 • Rola strategicznych przeglądów obronnych w formułowaniu polskiej polityki obronnej
 • Gospodarczy wymiar współpracy międzynarodowej samorządów wojewódzkich
 • Zewnętrzna polityka energetyczna Indii rządu Narendry Modiego (2014-2019)
 • Rola zorganizowanych grup interesów w polityce zdrowotnej w wybranych państwach Europy Środkowej

 
 
 

 Więcej informacji