Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Harmonogram rekrutacji

 
Etapy rekrutacji:
  • Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rejestracji (ISR).
  • Opłata rekrutacyjna.
  • Pierwszy etap rekrutacji – ocena merytoryczna dokumentów złożonych przez kandydatów.
  • Ogłoszenie wyników po I etapie rekrutacji.
  • Drugi etap rekrutacji – rozmowy z kandydatami.
  • Ogłoszenie wyników po II etapie rekrutacji oraz listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
  • Składanie oświadczeń w Internetowym Systemie Rejestracji (ISR).
  • Składanie dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, bud. M, ul. Madalińskiego 6/8).
  • Dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych upoważniającego do podjęcia kształcenia do biura Szkoły Doktorskiej SGH (kandydaci, którzy złożyli oświadczenia).
  • Opublikowanie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGH.
 
 
 

 Więcej informacji