Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Idea Szkoły Doktorskiej

 
 • ​Szkoła Doktorska to studia trzeciego stopnia.
 • Szkoła Doktorska przeznaczona jest dla osób najsilniej zmotywowanych do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności analitycznych.
 • Szkoła Doktorska to miejsce dla osób ambitnych, które dostrzegają wyzwania i chcą im sprostać.
 • To szansa dla tych, którzy planują dynamiczną karierę zawodową w różnych sferach, zarówno w gospodarce, jak i sektorze publicznym, w tym w polityce.
 • To szansa dla tych, którzy widzą się w rolach analityków polityk publicznych, menedżerów projektów publicznych, pracowników administracji publicznej, instytucji polityki zagranicznej, think tanków, instytutów badawczo-rozwojowych itp.

Możesz wybrać studiowanie, którego celem jest napisanie i obrona doktoratu ogólnoakademickiego, „doktoratu wdrożeniowego” lub „doktoratu grantowego”:

 Doktorat ogólnoakademicki – tego typu rozprawa ma charakter akademicki. Piszesz rozprawę, w której skupiasz się na zagadnieniach i koncepcjach akademickich (teoretycznych). Zajęcia mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim.

 „Doktorat wdrożeniowy” – typ rozprawy, w której skupiasz się na pracy nad innowacją, w której zastosujesz wiedzę akademicką do rozwiązywania określonego problemu praktycznego występującej w Twoim miejscu pracy (pracodawca musi wyrazić zgodę). Ten tryb studiowania jest dla osób, które weszły do programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego i finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 „Doktorat grantowy” – program studiowania dla beneficjentów lub wykonawców programów badawczych finansowanych przez instytucje zewnętrzne (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki).


Przykładowa tematyka doktoratów

 • Polityki sektorowe i horyzontalne
 • Programowanie polityk publicznych
 • Wdrażanie polityk publicznych
 • Ewaluacja polityk publicznych
 • Problemy rozwojowe w świecie
 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami w instytucjach / przedsiębiorstwach
 • Innowacyjne rozwiązania w działaniach publicznych
 • Innowacyjne modele działania instytucji publicznych i społecznych
 • Systemy wsparcia przedsiębiorczości społecznej
 • Projekty informatyzacji w instytucjach publicznych i społecznych
 • Wpływ nowoczesnych technologii na procesy zarządzania państwem, politykę i społeczeństwo
 • Zarządzanie publiczne
 • Dyplomacja publiczna
 • Wyzwania i problemy współczesnego świata
 • Rozwiązania ustrojowe w systemach państwowych
 • Polityczny i instytucjonalny wymiar integracji europejskiej
 • Globalizacja i europeizacja
 • Systemy komunikacji społecznej
 • Ryzyka w działaniach publicznych
 • Nowoczesne modele organizacji
 • Procesy decyzyjne
 
 
 

 Więcej informacji