Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program studiów

 
Program kształcenia obejmuje przedmioty wspólne, kierunkowe, wspierające i uzupełniające.

 

Program kształcenia w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA) – dla wszystkich typów doktoratów:

A. Przedmioty wspólne

B. Przedmioty kierunkowe

C. Przedmioty wspierające

​1. Pisanie i publikowanie artykułów naukowych

2. Warsztat badacza

3. Warsztat z metodyki badawczej

4. Etyka w nauce

5. Filozofia nauki

6. Seminarium naukowe

1. Polityka publiczna

2. Współczesne systemy polityczne

3. Polityka a problemy współczesnego świata

1. Metodologia badań polityk publicznych
(wykład + warsztaty)

2. Analizy sektorowych polityk publicznych
(wykład + warsztaty)

3. Zarządzanie publiczne

 

D. Przedmioty uzupełniające
do wyboru
(minimum dwa)

1. System polityczno-ustrojowy państwa

2. Prawo i postępowanie administracyjne

3. Instytucje finansów publicznych

4. Demografia społeczna i polityka ludnościowa

5. Przedmiot(y) z oferty Szkoły Doktorskiej

6. Seminarium doktorskie

 
 
 

 Więcej informacji