Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Studiowanie

 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Doktorat ogólnoakademicki
  • Doktorant uzyskuje stypendium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Doktorat wdrożeniowy

  • Doktorant uzyskuje stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH trwa 8 semestrów i obejmuje:

  • ​​realizację programu kształcenia

oraz

  • realizację treści Indywidualnego Planu Badawczego przygotowywanego w porozumieniu z promotorem
    (powiązany z przedmiotem rozprawy doktorskiej).
     

Doktoranci w programie doktoratu ogólnoakademickiego uczestniczą w łącznej liczbie zajęć 408 godz., a doktoranci w programie
„doktoratu wdrożeniowego”
327 godz.

W ramach prac nad „doktoratem wdrożeniowym” doktorant pracuje nad rozprawą pod kierunkiem dwóch opiekunów – promotora z ramienia uczelni i opiekuna projektu ze strony przedsiębiorstwa.​ 

 
 
 

 Więcej informacji