Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Postępowania awansowe : news
Postępowania awansowe

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. D. Szeligowskiego

2021-01-19 kategoria: informacja 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY 

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr Daniela Szeligowskiego

pt.: „Europejska Polityka Sąsiedztwa. Studium przypadku Ukrainy

odbędzie się w dniu 4.02.2021 roku o godz. 1000
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

PROMOTOR:            prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska

RECENZENCI:         dr hab. Maciej Raś prof. UW

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala prof. UW

                                     

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55a351845da1409793da7cb47b47d448%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbe5b965-5260-42ef-9a4e-118e224fffe6&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04

 

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/​

Archiwum