Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 obrony rozpraw doktorskich

 


 

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE ORAZ DZIEKAN KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr Sylwii Timoszuk

 

pt.: „Sposoby gospodarowania wydatkami przez starsze wdowy
w Polsce”

odbędzie się w dniu 24.09.2020 roku o godz. 1000
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


 

PROMOTOR:            prof. dr hab. Piotr Błędowski

RECENZENCI:         dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Wrocław

                                    dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ


 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a365444f4d0cc4922b9a45aaee6b98a60%40thread.tacv2/conversations?groupId=56580b81-329a-4b58-9bfb-8808fc605076&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04


 

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH.
Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/

 

Warszawa, 12.08.2020 r.

...................................................................................................................................


 

SENAT SGH I DZIEKAN KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr. Jacka Nadolskiego

 

pt.: „Zintegrowany model zarządzania wartością banku”

odbędzie się w dniu 28.09.2020 roku o godz. 1000
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

PROMOTOR:            dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH

RECENZENCI:         prof. dr hab. Wiesław Dębski, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

                                    prof. dr hab. Ryszard Wierzba, Uniwersytet Gdański


 


 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3e24b39d4894f4c8ea974272187b132%40thread.tacv2/conversations?groupId=93416a1d-8653-4b0c-9a3a-6d38dc830e44&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/

Warszawa, 12.08.2020 r.


 

 
...................................................................................................................................

.

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE ORAZ DZIEKAN KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr. Adama Dębskiego

pt.: „Promocja miasta jako czynnik przewagi konkurencyjnej na przykładzie Białegostoku”

odbędzie się w dniu 29.09.2020 roku o godz. 1000
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


 

PROMOTOR:            dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH

RECENZENCI:         prof. dr hab. Jacek Szlachta

                                    prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko (Politechnika Białostocka)


 

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a59f70e2f4da349ee85fc1e2d9888f32a%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca4187f7-9881-4797-925d-4578a4ac7d51&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04​

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH.

 

Warszawa, 12.08.2020 r.