Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 2013

 
kal13.jpg
Rząd i parlament w Republice Słowackiej.jpg
jacek_etyka.jpg

J. Kaliński (red.), Z zagadnień transformacji i integracji gospodarczej, OW SGH, Warszawa 2013, 332 s.

B. Pytlik, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 514 s.

J. Ziobrowski (red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia", WN Scholar, Warszawa 2013, s. 410

Skan_20170419.jpg 1395950_10152101841702275_770000376_n.jpg Screenshot 2017-04-30 10.41.5.jpg

K. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s. 662

K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz, Bankowość muzułmańska, SGH, Warszawa 2013, ss. 350.

M. Cesarski, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, ss. 478.

Państwo i społeczeństwo w działaniu.jpg
jjj.jpg 579263_10151717755167275_92592303_n.jpg

A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, 344 s.

A. Alińska (red.), Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, Wektor, Olsztyn 2013, 205 s.

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 298.

578193_10151620532617275_1475942785_n.jpg
Zmieniający się świat.jpg
Skan_2017041.jpg

Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.), SGH, Warszawa 2013, s. 250.

J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 548 s.

K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, Wiedza, Demarkacja, Difin 2013, s. 285

Screenshot 2017-05-09 17.07.33.png
Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie.png
Screenshot 2017-05-12 09.21.40.png
​ M. Krawczyk, Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

J. Osiński (red.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 516 s.

G. Szulczewski, Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, SGH, Warszawa 2013, Wyd. II s. 277. ​
kj13.png IMGfg.jpg Screenshot 2017-05-29 14.28.01.png
K. Jarosiński (red.), Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, Monografie i Opracowania nr 594, SGH, Warszawa 2013, s. 225​ J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013, ss. 174​ M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013, s. 170​.
Fundusze_hedgingowe_teoria_i_pra_[267]_1200.jpg
aga1.png
plk1.jpg

I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 388

A. Gałązka, Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 501

Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, , Studia KPZK PAN, Tom CLII, PAN, Warszawa 2013, s. 348.

Screenshot 2017-05-29 14.26.16.png 90291709.jpg
Screenshot 2017-05-29 14.27.18.png

M. Zaleska (red.), Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 315.

K. Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 246.

P. Kulpaka, Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 329.

produkty_1895.jpg
K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Elipsa, Warszawa 2013.​ M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów, Difin, Warszawa 2013​