Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 2015

 
Współczesne finanse publiczne.jpg
Współczesny matrix.jpg
kj15aa.jpg

A. Alińska, B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015, 484 s.

J. Osiński (red.) Współczesny matrix? Funkcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 346 s.

​K. Jarosiński, B. Opałka, Z. Grzymała, G. Maśloch, Financing and management of public sector investment on local and region al level, PWN, Warszawa 2015, s. 159
indeks.jpg
Facing the Challenges cover.png
wieps.png

J. Kaliński, C. Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, UwB, Białystok 2015, 309 s.

E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg),  Polish European Community Studies Association – Elipsa, Warsaw 2015, s. 730

J. Osiński, A. Pisula (red.), Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 294 s.

kj15.jpg
popls.png Screenshot 2017-05-29 14.28.16.png
K. Jarosiński (red.), Making the 21st Century Cities, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 137

J. Osiński (red.), Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 192 s.

J. Nowakowski, W kierunku nowego ładu świata finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 207. ​
Screenshot 2017-05-29 14.28.30.png
bankowoskorp.jpg
jsz1.png

A. Krysiak , A. Staniszewska. M.S. Wiatr,  Zarządzanie portfelem kredytowym banku, wydanie drugie zmienione i rozszerzone, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 300.

M.S. Wiatr (red.), Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa, 2015, s. 378.

J. Szlachta, T. Brodzicki, J. Zaucha, D. Ciolek, T. Komornicki, Z. Mogiła, J. Zaleski, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2015, s. 456.

zs1.png
europejska-unia-bankowa_ksiegarnia_difin__pl_-240x300.jpg
wojtek1.png

Z. Strzelecki (red.), Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, MIiR, Warszawa 2015, s. 222.

M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015, s. 200.

W. Morawski (red.) Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, OW SGH, Warszawa 2015, s. 150. ​
Screenshot 2017-05-29 15.10.23.png
791_powiekszenie.jpg
Screenshot 2017-05-31 11.45.02.png
Ł. Dwilewicz, W. Morawski (red.), Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015, 328 s. ​ Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej, A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung (red.), SGH, Warszawa 2015​ Ł. Dwilewicz, Economic History. Introduction and Lectures., SGH, Warsaw 2015, 118 s.

K. Księżopolski, Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015, Warszawa 2015, s. 450. ​​