Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Publikacje
 

 PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

 
Poniżej znajdują się publikacje ksiażkowe (monografie oraz prace pod redakcją naukową) pracowniów Kolegium z ostatnich kilkunastu miesięcy. Archiwum publikacji od 2013 r. dostępne jest z menu po lewej stronie. Ponadto Kolegium wydaje czasopisma naukowe, które są dostępne w osobnej zakładce.
 

 2019

 
1255_powiekszenie.jpg

​Administracja publiczna i prawa człowieka, I. Zawiślińska (red.), SGH, Warszawa 2019, 274 s.
​Dziekanat w procesie zmian, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, 288 s.​ Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, M. Pachocka, J. Misiuna (red.), SGH, Warszawa 2019, 341 s.​
 
 

 2018

 
1095_powiekszenie.jpg 

Zrzut ekranu 2018-05-05 11.05.33.png
A. Jarosz-Nojszewska, Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, SGH, Warszawa 2018, 317 s.
​虎口下的國家:臺灣與波蘭 (Państwa w cieniu Tygrysa: Tajwan i Polska), K. Kozłowski, S. Duan-Hawang (red.), Wunan Culture Enterprise, Taipei 2018, s. 304. C.E. Pacheco Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka (red.), The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges, Tipografia “Print-Caro”, Chişinău,Tbilisi, Cernăuți 2018, 547 s.


1150_powiekszenie.jpg
​K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator, Dziekanaty na wyższych uczelniach, SGH, Warszawa, 222 s.​ ​Zderadykalizować radykała, K. Górak-Sosnowska (red.), Difin, Warszawa 2018, 176 s.
​J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz (red.). Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, SGH, Warszawa 2018, 302 s.

1180_powiekszenie.jpg 1210_powiekszenie.jpg
M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018, 644 s.​ U. Kurczewska (red.), Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2018, 272 s.​ ​J. Misiuna, M. Dworakowska, R. Wosiek (red.), Nauki społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki, czy utarte szlaki?, SGH, Warszawa 2018, 262 s.

​M. Krukowska, R.Kłaczyński, L. Kostecka-Tomaszewska, The Beld and Road Initiative, Texter 2018, 190 s.
 
 

 2017

 
Alternatywne-instrumenty-inwestycyjne_[1569]_1200.jpg
med_b2857a40958ab74596b9be969c5d2a1f.jpeg 1066_powiekszenie.jpg
​ I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017. K. Górak-Sosnowska (red.), Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, Smak Słowa, Sopot 2017, s. 187. ​ A. Domańska, A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa, SGH, Warszawa 2017, s. 410.​
1ae22bd4f01897eb13b9925006385078.jpg Screenshot 2017-10-12 15.26.51.png 1105_miniatura_cz.jpg
U. Kurczewska, K. Jasiecki (red.), ​Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. s. 312.
​K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy, Poltext, Warszawa 2017. ​K. Kozłowski, J. Zygmuntowski (red.), FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze, SGH, Warszawa 2017, s. 164.​
Postęp i Regres.jpg

rozwoj1.png
J. Osiński, M. Dobrzycka (red.), Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, SGH, Warszawa, 2017
​Równość i efektywność jako wymiary współczesności, J. Osiński, A. Chmielewska, I. Dobrowolska (red.), SGH, Warszawa 2017.​

Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus, t. CLXXVIII, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 284.

rozwoj3.png
rozwoj2.png rozwoj4.png

 Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, P. Legutko-Kobus, z. 267,KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 168.

Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych, red. W. Dziemianowicz, K. Pylak, J. Szlachta, t. CLXXIX, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 391.

 Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia,  red. J. Szlachta,  A. Nowakowska,  z. 268, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 215.

rr_zf.png Zrzut ekranu 2018-02-02 09.35.36.png
1118_powiekszenie.jpg
Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, J. Sidorek (red.), SGH, Warszawa 2017, s. 119. ​J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.). Polityka publiczna. Doświadczenia i wyzwania. SGH. Warszawa 2017, s. 192.
P. Kubicki, Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, SGH, Warszawa 2017, 230 s.​K. Kozłowski, K. Stüwe (red.), The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, SGH, Warszawa 2017, s. 148 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2017.​ K. Kozłowski, K. Stüwe (red.), The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, SGH, Warszawa 2017, s. 132
wspi.jpg
A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie przekazu reklamowego, WSiP, Warszawa 2017.​