Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  - Publikacje
 

 Edytor zawartości

 
 

 Publikacje

 
Poniżej znajdują się publikacje ksiażkowe (monografie oraz prace pod redakcją naukową) pracowniów Kolegium z ostatnich kilkunastu miesięcy. Archiwum publikacji od 2013 r. dostępne jest z menu po lewej stronie. Ponadto Kolegium wydaje czasopisma naukowe, które są dostępne w osobnej zakładce.​​
 

 2022

 

                 


2022.05.20_Guidance_material_eng_A4_split.jpg​​
9781350325265.jpg

pandemia (1).png
Non-Inclusive education in Central and Eastern Europe, K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista (red.), London: Bloomsbury 2022, 256 s.​​
Administracja uczelni w dobie pandemii, K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska (red.), Warszwa: SGH 2022, 276 s.​
Private_banking.jpg

​Private Banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, M. Zaleska, M. Kozińska, Warszawa 2022.


 

 2021

 
​​
P. Niedziółka.jpg​​
P. Niedziółka: Zielona (r)ewolucja w polskiej bankowości, Difin, Warszawa 2021.

J. Oniszczuk.jpg
J. Oniszczuk: Precedens wolności. Ajschylos-Sofokles-Eurypides, Adam Marszałek, Toruń 2021.
J. Gardawski.jpg

J. Gardawski, Wizje gospodarki dobrze urządzonej, Scholar, Warszawa 2021.
J. Misiuna.jpg

K. Kozłowski i J. Musiuna: Platforma przeciwdziałania dezinformacji-budowanie odporności społecznej, Elipsa, Warszawa 2021, s. 33-60 i 61-70.
okladka2.jpg

W. Morawski: Kryzysy gospodarcze. Perspektywa historyczna, OF "Mówią wieki", Warszawa 2021. 

 

 2020

 
     


       ​Obraz1.jpg


W. Morawski: Gospodarka Rzeczypospolitej na przełomie XVII i XVIII wieku, (w) K. Morawski,

K. Pyzel (red.) Elżbieta Sieniawska. Królowa bez korony. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-34-1,
s. 46-59

 


 
       Obraz2.jpg


W. Morawski: Waluty na ziemiach polskich 1914-1923, (w) Stulecie odrodzenia polskiej waluty pod red. B. Kuświka, wyd Instytut Śląski w Opolu, s.1-96​    Obraz3.jpg


W. Morawski: Gospodarcze dokonania II Rzeczypospolitej – tradycje i wyzwania; „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Historyczne”, z. 4 (147)2020, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego s. 681-692

    

Obraz4.jpg  

 

W. Morawski: The Problem of War Reparations (w) After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central Europe, Dariusz Makiła, Miloš Řeznik (ed). Wiesbaden 2020, s. 187-196, ISBN 978-3-447-11565-0, ISSN 0947-4226


       Between Successful and Unsuccessful Ageing Selected Aspects and Contexts1.jpg


Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 20; 19. 208 s.
    Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.jpg


A. Klimczuk, Ł. Tomczyk (eds.), Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population. Lausanne: Frontiers Media 2020. 186 s. 
​    
     obraz5.jpg

Piotr Błędowski, Urszula Kurczewska, Małgorzata Zaleska (red.) „Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020

ksiazka1.jpg 
 
Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań.

​​redakcja naukowa: Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Joanna Stryjek.​

 
     ksiązka2.jpg


Takaful - ubezpieczenia muzułmańskie.

​​Katarzyna Górak - Sosnowska, Renata Pajewska - Kwaśny​

​      ksiazka3.jpg
 

Armia europejska. Strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej.

Krzysztof Miszczak

​​

​    ksiazka4.jpg
 
Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. 

redakcja naukowa: Katarzyna Górak-Sosnow​ska, Renata Pajewska-Kwaśny

     ksiazka5.jpg


Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego​.

redakcja naukowa: Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna KacperczykJ. Osinski.jpg

Księga jubileuszowa, redakcja naukowa: I. Zawiślińska, B. Pytlik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
U. Kurczewska.jpg


J
aka przyszłość Unii Europejskiej. Wyzwania, problemy, szanse.
redakcja naukowa U. Kurczewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
J. Oniszczuk2.jpg
J. Oniszczuk: Homerycki klucz do pojmowania dziejów, Ofisyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
​J. Sidorek: Tożsamość wobec różnorodności. Szkice z teorii polityki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.​​


okladka1.jpg
A. Rogoda, A. Skorupska, M. Wąsiński: Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie: aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne, OW SGH, Warszawa 2020.


 

 2019

 
1255_powiekszenie.jpg

​Administracja publiczna i prawa człowieka, I. Zawiślińska (red.), SGH, Warszawa 2019, 274 s.
​Dziekanat w procesie zmian, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, 288 s.​ Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, M. Pachocka, J. Misiuna (red.), SGH, Warszawa 2019, 341 s.​
 
    Nastepna-stacja-Plac-Dzierzynskiego_1500.jpg

A. Zawistowski, Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Trzecia Strona, Warszawa 2019, 272 s.

4.jpg 

A. Podolska-Meducka, Prawo kartelowe, [w:] Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej, red. R. Jastrzębski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.


 
 
 
 
 

 2018

 
1095_powiekszenie.jpg 

Zrzut ekranu 2018-05-05 11.05.33.png
A. Jarosz-Nojszewska, Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, SGH, Warszawa 2018, 317 s.
​虎口下的國家:臺灣與波蘭 (Państwa w cieniu Tygrysa: Tajwan i Polska), K. Kozłowski, S. Duan-Hawang (red.), Wunan Culture Enterprise, Taipei 2018, s. 304. C.E. Pacheco Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka (red.), The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges, Tipografia “Print-Caro”, Chişinău,Tbilisi, Cernăuți 2018, 547 s.


1150_powiekszenie.jpg
​K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator, Dziekanaty na wyższych uczelniach, SGH, Warszawa, 222 s.​ ​Zderadykalizować radykała, K. Górak-Sosnowska (red.), Difin, Warszawa 2018, 176 s.
​J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz (red.). Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, SGH, Warszawa 2018, 302 s.

1180_powiekszenie.jpg 1210_powiekszenie.jpg
M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018, 644 s.​ U. Kurczewska (red.), Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2018, 272 s.​ ​J. Misiuna, M. Dworakowska, R. Wosiek (red.), Nauki społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki, czy utarte szlaki?, SGH, Warszawa 2018, 262 s.

​M. Krukowska, R.Kłaczyński, L. Kostecka-Tomaszewska, The Beld and Road Initiative, Texter 2018, 190 s.
 
 

 2017

 
Alternatywne-instrumenty-inwestycyjne_[1569]_1200.jpg
med_b2857a40958ab74596b9be969c5d2a1f.jpeg 1066_powiekszenie.jpg
​ I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017. K. Górak-Sosnowska (red.), Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, Smak Słowa, Sopot 2017, s. 187. ​ A. Domańska, A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa, SGH, Warszawa 2017, s. 410.​
1ae22bd4f01897eb13b9925006385078.jpg Screenshot 2017-10-12 15.26.51.png 1105_miniatura_cz.jpg
U. Kurczewska, K. Jasiecki (red.), ​Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. s. 312.
​K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy, Poltext, Warszawa 2017. ​K. Kozłowski, J. Zygmuntowski (red.), FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze, SGH, Warszawa 2017, s. 164.​
Postęp i Regres.jpg

rozwoj1.png
J. Osiński, M. Dobrzycka (red.), Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, SGH, Warszawa, 2017
​Równość i efektywność jako wymiary współczesności, J. Osiński, A. Chmielewska, I. Dobrowolska (red.), SGH, Warszawa 2017.​

Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus, t. CLXXVIII, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 284.

rozwoj3.png
rozwoj2.png rozwoj4.png

 Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, P. Legutko-Kobus, z. 267,KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 168.

Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych, red. W. Dziemianowicz, K. Pylak, J. Szlachta, t. CLXXIX, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 391.

 Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia,  red. J. Szlachta,  A. Nowakowska,  z. 268, KPZK PAN, Warszawa 2017, ss. 215.

rr_zf.png Zrzut ekranu 2018-02-02 09.35.36.png
1118_powiekszenie.jpg
Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, J. Sidorek (red.), SGH, Warszawa 2017, s. 119. ​J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.). Polityka publiczna. Doświadczenia i wyzwania. SGH. Warszawa 2017, s. 192.
P. Kubicki, Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, SGH, Warszawa 2017, 230 s.​K. Kozłowski, K. Stüwe (red.), The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, SGH, Warszawa 2017, s. 148 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2017.​ K. Kozłowski, K. Stüwe (red.), The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, SGH, Warszawa 2017, s. 132
wspi.jpg


bilety-do-sklepu-handel-reglamentowany-w-prl-b-iext52189543.jpg

A. Kozłowska, R. Piłka, Tworzenie przekazu reklamowego, WSiP, Warszawa 2017.​


A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, PWN, Warszawa 2017, 584 s.