Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 PUBLIKACJE KES 2016

 
mechanizmy.jpg pop.jpg
pom.jpg

A. Alińska, K. Wasiak (red.) Mechanizmy stabilności systemu finansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016, 417 s.

J. Osiński, I Zawiślińska (red.), Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016, 351 s.

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, K. Górak-Sosnowska, J. Łazor (red.), SGH, Warszawa 2016, s. 174.

kap.jpg
miee.jpg
pou.jpg

J. Osiński (red.) Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  2016, 451 s.

K. Żukrowska (red.), Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 231.

A. Zybała, Polski umysł na rozdrożu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 291 s.

isl.jpg
prze.jpg
roz.jpg

K. Górak-Sosnowska, W. Cegielski, Rozmowy o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016, s. 248.

J. Oniszczuk, Przemoc, pokój, prawa człowieka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 514 s.

J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska (red.), Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 936 s.

puf.jpg
rab.jpg
Okladka_Prof.MCesarski.jpg

A. Alińska (red.), Public finance in Poland, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016, 216 s.

Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 340.

M. Cesarski, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 – światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, ss. 381.
kierkegaard2.jpg
18336836_10158821279510314_1518063646_n.png
konteksty_wart.jpg
​J. Ziobrowski (red.), Kierkegaard i komunikacja pośrednia / Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, OW SGH, Warszawa 2016, s. 198 V. Cucerescu, I. Horga, E. Latoszek, M. Pachocka, C.E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, A. Kruglashov (red.), EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, , Print–Caro, Chisinau–Chernivtsi–Tbilisi 2016.​ J. Nowotniak (red.), Konteksty wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 117

16990501_1097571987056330_1110599961_o.jpg
PD Book COVER.jpg
bankowosc-detaliczna-kolesnik-jan-redakcja-naukowa,342981-s.jpg
​E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 236. K. Pisarska, The Domestic Dimension ofPublic Diplomacy - Evaluating Success through Civil Engagement, Palgrave 2016  J. Koleśnik, Bankowość detaliczna, Difin, Warszawa 2016, s. 230 ​
jsz2.png
Egzotyczne_opcje_finansowe_syste_[223]_300.jpg
bankowosc-bez-tajemnic,351872-s.jpg

W. Dziemianowicz, J. Szlachta (red.), Łańcuch wartości gmin, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, T. CLXIX,  Warszawa 2016, s. 305.

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie”, CeDeWu, Warszawa 2016, Wydanie 5, s. 254.

M. Zaleska, Bankowość bez tajemnic, Difin, Warszawa 2016, s. 96.

largepreview.jpg

produkty_2778.jpg
E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Elipsa, Warszawa 2016.​​ J. Misiuna, Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, SGH,  Warszawa 2016.
D. Malinowski, Gospodarka rynkowa. Podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania, Difin, Warszawa 2016, s. 154.​
 

 PUBLIKACJE KES 2015

 
Współczesne finanse publiczne.jpg
Współczesny matrix.jpg
kj15aa.jpg

A. Alińska, B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015, 484 s.

J. Osiński (red.) Współczesny matrix? Funkcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 346 s.

​K. Jarosiński, B. Opałka, Z. Grzymała, G. Maśloch, Financing and management of public sector investment on local and region al level, PWN, Warszawa 2015, s. 159
indeks.jpg
Facing the Challenges cover.png
wieps.png

J. Kaliński, C. Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, UwB, Białystok 2015, 309 s.

E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg),  Polish European Community Studies Association – Elipsa, Warsaw 2015, s. 730

J. Osiński, A. Pisula (red.), Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 294 s.

kj15.jpg
popls.png Screenshot 2017-05-29 14.28.16.png
K. Jarosiński (red.), Making the 21st Century Cities, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 137

J. Osiński (red.), Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 192 s.

J. Nowakowski, W kierunku nowego ładu świata finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 207. ​
Screenshot 2017-05-29 14.28.30.png
bankowoskorp.jpg
jsz1.png

A. Krysiak , A. Staniszewska. M.S. Wiatr,  Zarządzanie portfelem kredytowym banku, wydanie drugie zmienione i rozszerzone, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 300.

M.S. Wiatr (red.), Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa, 2015, s. 378.

J. Szlachta, T. Brodzicki, J. Zaucha, D. Ciolek, T. Komornicki, Z. Mogiła, J. Zaleski, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2015, s. 456.

zs1.png
europejska-unia-bankowa_ksiegarnia_difin__pl_-240x300.jpg
wojtek1.png

Z. Strzelecki (red.), Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, MIiR, Warszawa 2015, s. 222.

M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015, s. 200.

W. Morawski (red.) Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, OW SGH, Warszawa 2015, s. 150. ​
Screenshot 2017-05-29 15.10.23.png
791_powiekszenie.jpg
Screenshot 2017-05-31 11.45.02.png
Ł. Dwilewicz, W. Morawski (red.), Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015, 328 s. ​ Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej, A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung (red.), SGH, Warszawa 2015​ Ł. Dwilewicz, Economic History. Introduction and Lectures., SGH, Warsaw 2015, 118 s.

K. Księżopolski, Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015, Warszawa 2015, s. 450. ​​
 
 

 PUBLIKACJE KES 2014

 
kal14.jpg
1557594_10152270929067275_1871360649_n.jpg
dlug.jpg

J. Kaliński, Economy in Communist Poland. The Road Astray, Institute of National Remembrance, Warsaw 2014, 126 s.

K. Górak-Sosnowska, Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet group, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, ss. 128

I. Zawiślińska (red.), Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 332 s.

Oblicza_spoleczenstwa obywatelskiego.jpg Budowanie nowoczesnej polis.png
10.gif

J. Osiński, J. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 454 s.

J. Oniszczuk, Budowanie nowoczesnej polis, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 554 s.

J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.), Polityka Publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 346 s.

finas.gif
kal1444.gif
wpsss3.jpg

A. Alińska (red.), Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, Omnikon Warszawa, 2014, 224 s.

J. Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, UwB, Białystok, 2014, 150 s.

J. Osiński (red.), Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 245 s.

kal144fss.gif
ppos.png
kj13.png

J. Kaliński, R. Przygodzka, M. Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, UwB, Białystok 2014, 319 s.

J. Osiński (red.), Polityka publiczna we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 548 s.

K. Jarosiński (red.), Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, Monografie i Opracowania nr 595, SGH, Warszawa 2014, s. 230. ​
zs1.png
jsz3.jpg
kolesnik.jpg
​ Z. Strzelecki (red.), Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, MIiR, Warszawa 2014, s. 118.

J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business; Wawrszawa 2014, s. 293.

J. Koleśnik, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014, s. 204.

efi.jpg
171416.jpg
​M. Hainz, G. Pickel, D. Pollack, M. Libiszowska-Żółtkowska, E. Firlit (red.), Zwischen Säkularisierung und religiöser Vitalisierung Religiosität in Deutschland und Polen im Vergleich, Springer VS, Wiesbaden 2014 ​M. Pawłowska, Konkurencja w sektorze bankowym, C.H. Beck, Warszawa 2014
 

 Publikacje KES 2013

 
kal13.jpg
Rząd i parlament w Republice Słowackiej.jpg
jacek_etyka.jpg

J. Kaliński (red.), Z zagadnień transformacji i integracji gospodarczej, OW SGH, Warszawa 2013, 332 s.

B. Pytlik, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 514 s.

J. Ziobrowski (red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia", WN Scholar, Warszawa 2013, s. 410

Skan_20170419.jpg 1395950_10152101841702275_770000376_n.jpg Screenshot 2017-04-30 10.41.5.jpg

K. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s. 662

K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz, Bankowość muzułmańska, SGH, Warszawa 2013, ss. 350.

M. Cesarski, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, ss. 478.

Państwo i społeczeństwo w działaniu.jpg
jjj.jpg 579263_10151717755167275_92592303_n.jpg

A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, 344 s.

A. Alińska (red.), Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, Wektor, Olsztyn 2013, 205 s.

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 298.

578193_10151620532617275_1475942785_n.jpg
Zmieniający się świat.jpg
Skan_2017041.jpg

Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.), SGH, Warszawa 2013, s. 250.

J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 548 s.

K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, Wiedza, Demarkacja, Difin 2013, s. 285

Screenshot 2017-05-09 17.07.33.png
Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie.png
Screenshot 2017-05-12 09.21.40.png
​ M. Krawczyk, Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

J. Osiński (red.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 516 s.

G. Szulczewski, Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej, SGH, Warszawa 2013, Wyd. II s. 277. ​
kj13.png IMGfg.jpg Screenshot 2017-05-29 14.28.01.png
K. Jarosiński (red.), Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, Monografie i Opracowania nr 594, SGH, Warszawa 2013, s. 225​ J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, OW SGH, Warszawa 2013, ss. 174​ M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013, s. 170​.
Fundusze_hedgingowe_teoria_i_pra_[267]_1200.jpg
aga1.png
plk1.jpg

I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 388

A. Gałązka, Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 501

Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, , Studia KPZK PAN, Tom CLII, PAN, Warszawa 2013, s. 348.

Screenshot 2017-05-29 14.26.16.png 90291709.jpg
Screenshot 2017-05-29 14.27.18.png

M. Zaleska (red.), Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 315.

K. Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 246.

P. Kulpaka, Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 329.

produkty_1895.jpg
K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Elipsa, Warszawa 2013.​ M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów, Difin, Warszawa 2013​