Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Stopnie naukowe doktora : Postępowanie awansowe - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stopnie naukowe doktora
 

 Postępowania awansowe

 
 

Kole​gium Ekonomiczno-Społeczne od dnia 1.10.2019 r.  przyjmuje wnioski w zakresie

dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji.

 

 

 


 

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne do dnia 30.04.2019 r. posiadało uprawnienia do nadawania: 

 • stopnia naukowego doktora: 
  • nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (przyznane dnia 29.03.1993 r.),
  • nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (przyznane dnia 30.01.2012 r.)
  • nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej (przyznane dnia 30.09.2013 r.).
 • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 
  • w dyscyplinie ekonomia (przyznane dnia 29.03.1993 r.) 
  • w dyscyplinie finanse (przyznane dnia 28.11.2016 r.) ​

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Janika

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Janika

więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr K. Byszek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr K. Byszek

więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. J. Kamińskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. J. Kamińskiego

więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Janika

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Janika

więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr K. Byszek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr K. Byszek

więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. J. Kamińskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. J. Kamińskiego

więcej

 

 Akty prawne regulujące postępowania awansowe

 

 

Regulacje dotyczące prowadzenia przewodów doktorskich obowiązujące od dnia 1.10.2019 r.
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym: 

 

Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowan​ia o nadanie  stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego


 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce

 ​

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


 ​Wzory dokumentów w sprawie przewodów doktorskich:

 

 

 

Regulacje dotyczące prowadzenia przewodów doktorskich obowiązujące do dnia 30.09.2019 r.
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Struktura