Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 obrony rozpraw doktorskich

 


PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr. Wojciecha Sieczkowskiego

pt.: „Ekonomia behawioralna w konstrukcji systemów zabezpieczenia emerytalnego (doświadczenia dla Polski)”

odbędzie się w dniu 3.10.2022 roku o godz. 1030
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

PROMOTOR:            prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

RECENZENCI:         dr hab. Beata Świecka, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Marek Szczepański, prof. Politechniki Poznańskiej

                                     

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahg8wQU7KMx5eGZQHVR24wf5fPcHenUW_n_khlEobtW01%40thread.tacv2/conversations?groupId=84ccf9f2-cbfc-485b-bd0b-445a1c50a0b0&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04

 

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/


---------------------------------------------------------------------------------------​

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr Moniki Modrzejewskiej

pt.: „Wyzwania dla polityki publicznej w obszarze mediów cyfrowych”

odbędzie się w dniu 7.10.2022 roku o godz. 1000
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

PROMOTOR:            dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH

RECENZENCI:         dr hab. Mirosław Lakomy, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

dr hab. Michał Jacuński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

                                     

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acnV-pFTGwwvUzpxIwDoi3pzuaRYzMfRoh1jZpyDn1uE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3d70cedb-bc56-4f47-964d-c63a9829f481&tenantId=164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/​

 ​