Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 obrony rozpraw doktorskich

 


PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

 

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PUBLICZNA OBRONA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr. Bartosza Janika

pt.: „Skuteczność i efektywność ubezpieczeń morskich prac pogłębiarskich”

odbędzie się w dniu 24.01.2023 roku o godz. 1030
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

PROMOTOR:            dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH

RECENZENCI:         dr hab. Anna Bera, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Ilona Sylwia Kwiecień, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

                                                

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZ8YaC9VKEmvtuSMVM6wac5wH9YZIw1EYbISMFfhGcGQ1%40thread.tacv2/1672387030296?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%2265d76c79-80f0-4234-9c6e-07cc35cb7aa0%22%7d

 

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu
w Bibliotece Głównej SGH. Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/KES/​

------------------------------------------------------------------------------------​