Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Świat bankowości - nowa książka pod red. prof. M. Zaleskiej

2018-09-11 kategoria: informacja 

W dniu 10 września br. ukazał się „Świat bankowości” - nowa książka pod redakcją prof. Małgorzaty Zaleskiej (Difin 2018), której współautorami są pracownicy Instytutu Bankowości SGH.

Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości rynków finansowych. Zmienność prawa i niespotykane dotychczas skomplikowanie bankowych regulacji prawnych też wpływają na uwarunkowania działalności bankowej, a ponadto nie ułatwiają zaprezentowania świata bankowości w sposób przystępny i rzetelny zarazem.
„Świat bankowości” to blisko 650 stronicowe dzieło ukazujące rzetelną wiedzę i aktualne trendy zarówno w bankowości komercyjnej, jak i sieci bezpieczeństwa finansowego. Współautorzy książki obserwują i analizują współczesny świat bankowości nie tylko przez pryzmat swojej pracy naukowej i dydaktycznej w Instytucie Bankowości SGH, ale także przez pryzmat swoich doświadczeń wyniesionych z pracy w radach nadzorczych, zarządach oraz na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych instytucjach sieci bezpieczeństwa oraz w innych podmiotach rynku finansowego. Doświadczenia zdobyte m.in. w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w poszczególnych bankach działających na polskim rynku pozwoliły współautorom wzbogacić teoretyczne rozważania o aspekty praktyczne.
Książka zawiera zbiór zadań i testów kontrolnych jedno- i wielokrotnego wyboru (do samodzielnego rozwiązania). Takie podejście do prezentowania treści świata bankowości jest nowatorskie na polskim rynku wydawniczym.
„Świat bankowości” jest pierwszą książką na polskim rynku wydawniczym, która otrzymała patronat i rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.
swiat-bankowosci1.jpg
 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia