Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Anna Maria Wierzchowska-Dziawgo

 
Absolwentka finansów i rachunkowości  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2018 roku obroniła pracę magisterską pt. „Manipulowanie informacją na polskim rynku kapitałowym”. Ukończyła także podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Podczas studiów była aktywnym uczestnikiem kół naukowych oraz brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych. Uczestniczyła między innymi w Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego oraz uzyskała tytuł Alumna Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Za swoją dodatkową działalność oraz wysokie wyniki w nauce otrzymywała przez trzy lata najwyższe stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zdobyła także tytuł najlepszego studenta, a rok później najlepszego absolwenta Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przyznany przez Radę Wydziału.

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym.
 

 Specjalizacja badawcza

 
  • bezpieczeństwo systemu bankowego
  • społeczna odpowiedzialność banków
  • komunikacja na rynku kapitałowym​
 

 Publikacje

 
  • Rachunkowość wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Ogólnopolska Konferencja Adeptów Rachunkowości,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Koło Naukowe Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, red. naukowa: S. Sojak, U. Wolszon, 2016
  • B​udowanie relacji inwestorskich z punktu widzenia spółki i inwestora, Finanse. Wyzwania współczesności. Perspektywa studentów., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. naukowa: L. Dziawgo, D. Walczak, 2017
  • Controlling kosztów jako jeden z czynników sukcesu przedsiębiorstwa, XVI Ogólnopolska Konferencja Adeptów Rachunkowości,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Koło Naukowe Rachunkowości Wydział Nauk  Ekonomicznych i Zarządzania, red. naukowa: S. Sojak, U. Wolszon, 2017
  • Dlaczego Polska powinna wstąpić do strefy euro jak najpóźniej?, Co zmienilibyśmy w Europie? Eseje członków Akademii EFC, Centrum Myśli Strategicznych, 2018
  • Anna Maria Wierzchowska (2021). Advantages and Disadvantages of Home Office in Polish Banking Sector during the Coronavirus Pandemic, European Reserch Studies Journal, Volume XXIV, Issue 3, 957-969 (100 pkt)
  • ​​Anna Wierzchowska-Dziawgo (2021). Actions Taken by Banks during Coronavirus Pandemic for Business Continuity, European Reserch Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 918-929 (100 pkt)
  • Wpływ zmian stóp procentowych w 2020 roku na rynek kredytów hipotecznych w Polsce, Finanse-wielowymiarowość procesów i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. naukowa: S. Franek, 2022