Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr inż. Marek Lusztyn

 

zdjęcie_M.Lusztyn.jpg
Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w roku 2000 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent programu Executive MBA University of Illinois i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zarządzania i marketingu, absolwent INSEAD oraz Inżynier Informatyki. Ukończył także szereg programów szkoleniowych z zakresu bankowości i zarządzania m.in. na Stanford Graduate School of Business, SDA Bocconi oraz Singularity University.

Od 2021 r. adiunkt w Instytucie Bankowości SGH, wcześniej w latach 2019-2020 zasiadał 
w Radzie Uczelni SGH, do której wybrany został przez Senat Uczelni z rekomendacji Klubu   Partnerów SGH, grona wiodących polskich i międzynarodowych firm blisko współpracujących z   uczelnią. 


Bankowiec z blisko 25 letnim doświadczeniem w sektorze, obecnie, od 2020 r., Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem mBank S.A.

Wcześniej, przez 20 lat związany był z Bankiem Pekao S.A., w okresie 1999-2017 należącym do Grupy Unicredit. W latach 2017-2020 zasiadał w Zarządzie tego banku, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za zarządzaniem ryzykiem. W latach 2008-2017 pracował w międzynarodowych strukturach Grupy UniCredit, w Londynie, Monachium i Mediolanie, gdzie odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem. Wcześniej, w latach 2000-2008 zajmował w Banku Pekao S.A. szereg stanowisk kierowniczych, m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym.


Karierę zawodową zaczął w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie w latach 1996-2000 pracował w Departamencie Gospodarki Pieniężnej oraz Skarbu.

W latach 2000-2008 wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości, w zakresie bankowości i zarządzania ryzykiem

W 2014 r. wyróżniony został tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

 ​
 

 Specjalizacja badawcza

 
  • Zarządzanie ryzykiem bankowym, w tym rynkowym, płynności, kredytowym operacyjnym,
  • Zarządzanie bankiem,
  • Instytucjonalne uwarunkowania działalności bankowej,
  • Bezpieczeństwo systemu bankowego,
  • Organizacja, regulacje i instrumenty nadzoru bankowego.​