Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Magdalena Kozińska

 
  • Doktor nauk ekonomicznych. Stopień naukowy zdobyła (z wyróżnieniem) w 2017 r. w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentką studiów licencjackich i magisterskich tej samej uczelni.
  • Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności obszar stabilności finansowej i sieci bezpieczeństwa finansowego (ze szczególnym naciskiem na zarządzanie kryzysowe), a także zarządzania ryzykiem. Prowadzi także badania w zakresie bankowości dla osób zamożnych. Jest laureatką Nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę doktorską pt.: „Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego”. Zdobyła także wyróżnienie w konkursie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w konkursie na najlepsze prace doktorskie. Jej prace magisterskie i licencjackie zdobywały nagrody w konkursach organizowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Fundację Teraz Polska.

  • W latach 2014-2020 związana z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmowała się analizami instytucjonalnego kształtu sieci bezpieczeństwa finansowego (nadzór, gwarantowanie depozytów, zarządzanie kryzysowe). Brała także udział w opiniowaniu unijnych aktów prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem bankowym (m.in. BRRD2, CRR2, CRDV) oraz projektów ich implementacji w Polsce, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z wymogiem MREL. Uczestniczyła w pracach nad Europejskim System Ubezpieczenia Depozytów (ang. European Deposit Insurance Scheme, EDIS). Współuczestniczyła w procesie tworzenia ram zarządzania kryzysowego dla centralnych kontrpartnerów (CCPs) na poziomie UE. Związana także ze wstępnymi pracami Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk Board, ESRB) nad resolution ubezpieczycieli.

  • W latach 2017-2020 współpracowała z Jednolitą Radą Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ang. Single Resolution Board, SRB) jako członek kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kilku międzynarodowych grup bankowych, np. BCP, BNP Paribas, Commerzbank, ING, Raiffeisen International, Santander.

  • Od 2020 związana z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, gdzie zajmuje się kwestiami z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji banków.

  • Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma naukowego „Bezpieczny Bank” (https://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank/).

    ​​
​​

 

 

 

 

 Publikacje

 

Pełna lista publikacji jest dostępna tu: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IB/publikacje/Strony/Publikacje-dr-Magdaleny-Kozi%C5%84skiej.aspx