Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Andrzej Krysiak
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 dr Andrzej Krysiak

 


 • ​absolwent SGH – magisterium na wydziale Finansów i Statystyki;
 • stypendysta programu TEMPUS w School of Management and Computer Science – Sheffield (Wielka Brytania)
 • asystent w Instytucie Podstaw Informatyki PAN;
 • doktorat z ekonomii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH;
 • adiunkt w Katedrze Bankowości SGH (od 2004 r.);
 • starszy wykładowca w Instytucie Bankowości
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​Controlling bankowy
 • Ryzyko bankowe
 • Metody Sztucznej Inteligencji w bankowości i finansach
 

 Publikacje

 
 • ​Krysiak A., Niedziółka P. Ryzyko cenowe, w pracy zbiorowej pod red. M. Zaleskiej pt.„Współczesna Bankowość”, Wyd. Difin, Warszawa 2007
 • Krysiak A., Kryzys na światowym rynku kredytów hipotecznych oraz jego wpływ na rynek kredytowy i wzrost gospodarczy w Polsce, w pracy zbior. pod red. J.L.Bednarczyka, S.I.Bukowskiego i J. Misala pt.: „Współczesny kryzys gospodarczy, przyczyny – przebieg – skutki”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2009
 • Krysiak A., Rola controllingu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie bankowym, w pracy zbiorowej pod red. M. Sierpińskiej pt.: „Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach”, wyd. Vizja Press & IT, Warszawa 2009