Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Arkadiusz Orzechowski
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 dr Arkadiusz Orzechowski

 
​Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: Finanse i Bankowość (ocena bardzo dobra) oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne (ocena celująca). Rozprawę doktorską pod tytułem „Informacja publiczna jako determinanta kształtowania cen akcji na GPW w Warszawie” obronił pod kierunkiem prof. dr hab. J. Nowakowskiego w 2007 r. W okresie od września 2007 r. do lipca 2008 r. przebywał na wydziale matematyki Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern zaś w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. odbył staż naukowy na wydziale matematyki University of Guelph w Kanadzie. 
 

 Specjalizacja badawcza

 
  • ​Analiza finansowa
  • Modelowanie rynków finansowych
  • Wycena opcji
 

 Publikacje

 
  • ​Orzechowski A., Wycena opcji europejskich za pomocą metody Monte Carlo - analiza szybkości i dokładności obliczeniowej, (w:) Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. Barczak A. S., Tworek P., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, artykuł przyjęty do druku
  • Orzechowski A., Czy inwestorzy w Polsce są wynagradzani za ponoszenie ryzyka systematycznego? Test empiryczny modelu CAPM, (w:) Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. Bartkowiak R., Ostaszewski J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
  • Orzechowski A., Efektywność rynku opcji indeksowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie kryzysu finansowego, (w:) Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. Bartkowiak R, Ostaszewski J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
  • Orzechowski A., Konstrukcja i test empiryczny modelu Blacka-Scholesa, (w:) Kontrowersje wokół finansów, red. Famulska T., Nowakowski J., Difin, Warszawa 2011