Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr piotr czapiewski

 

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a wcześniej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
Od 2007 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz posiadaczem CFA charter.
Członek CFA Institute oraz CFA Society Poland.
Poza uczelnią zatrudniony na stanowisku Zarządzającego portfelem akcji w Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. Wcześniej pracował jako Główny analityk funduszu w PTE Warta S.A.

 

 specjalizacja badawcza

 
  • ​Analiza fundamentalna przedsiębiorstw
  • Wycena instrumentów finansowych
  • Zarządzanie aktywami
 

 Najważniejsze publikacje

 
  •  „Pocisk Markowitza w warunkach dywersyfikacji inwestycji o instrumenty udziałowe notowane w Strefie Euro", [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, pod red. nauk. P.Karpusia i J.Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008
  • „Komputerowe systemy transakcyjne w działalności funduszy hedgingowych," [w:] Inwestycje alternatywne, pod red. nauk. I.Pruchnickiej-Grabias, CeDeWu, Warszawa, 2008
  •  „Forecasting Correlation Coefficients on the Polish Capital Market with the Application of Beta Coefficients", Journal of Management and Financial Sciences, Volume 1, Issue 1, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Collegium of Management and Finance, October 2008