Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Emil Ślązak
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 dr hab. Emil Ślązak prof. SGH

 


Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Bankowości Emil Ślązak.jpgDetalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH.

Autor lub współautor ponad kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych i licznych opracowań eksperckich. Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance na Uniwersytecie Victoria w Wellington (Nowa Zelandia). Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów. Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • bankowość elektroniczna
  • innowacje finansowe
  • ryzyko operacyjne
  • transformacja pośrednictwa finansowego banków (m.in. shadow banking)

 

 Publikacje

 
  • Emil Ślązak, Innowacyjne rozwiązania systemu Bank Web 3.0 [w:] A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna – istota i innowacje, C. H. Beck, Warszawa 2018
  • Emil Ślązak, Innowacyjność blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT), Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, no. 527/2018

  • Emil Ślązak, Idiosynkratyczne funkcje banku - ujęcie teoretyczno-praktyczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015

  • Emil Ślązak, Elżbieta Guzek, Innowacyjna Bankowość Internetowa - WEB 2.0, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

  • Emil Ślązak, The Revisited Concept of Bank Liquidity in the Theory of Bank Intermediation [in:] New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation? edited by M. Balling, F. Lierman, F. Van den Spiegel, R. Ayadi, D. T. Llewellyn, Vienna 2012