Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

 


Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość.

Od 2000 roku zatrudniony w Katedrze Bankowości – obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000–2002 był pracownikiem Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych.

W latach 2007 - 2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu.

W latach 2009 - 2016 ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego oraz jako doradca.

W latach 2016 - 2017 doradca Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA, a także prezes zarządu Instytutu Analiz i Ratingu SA.

Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Od XI 2015 r. członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (PAN).

 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​nadzór bankowy
 • regulacje ostrożnościowe
 • prawo bankowe
 • operacje bankowe
 • europejski system bankowy
 • polityka pieniężna
 • rynki finansowe
 • analiza finansowa
 

 Publikacje

 
 • ​„Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne", (współautor: Rewieński M.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008
 • „Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka", Difin, Warszawa 2011
 • „Nowa Umowa Kapitałowa”, [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa 2013
 • „Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne”, Difin, Warszawa 2014
 • Bankowe ryzyko systemowe – źródła i instrumenty redukcji", Difin, Warszawa 2019

Pełny spis publikacji