Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Lada Voloshchenko-Holda (Łada Wołoszczenko-Hołda)

 

​Absolwentka Politechniki Kijowskiej - Kierunek Cybernetyka Ekonomiczna (2001 r.). Uzyskała stopień
naukowy doktora nauk Łada Wołoszczenko Hołda.jpgekonomicznych w 2008 r. w Instytucie Ekonomii i Prognozowania Ukraińskiej Akademii Nauk w zakresie ekonomii, specjalność: metody ilościowe, modele i technologie informacyjne w ekonomii. Przez 10 lat współpracowała z Instytutem Ekonomii i Prognozowania UAN w zakresie badań naukowych dot. handlu zagranicznego, sektora energetycznego i rolnego oraz konsultingu strategicznego dla rządu Ukrainy i innych instytucji państwowych.
Od momentu stałego zamieszkania w Polsce ukończyła studia podyplomowe dla analityków bankowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
(2013 r.). Od 2016 r. jest zawodowo związana z Instytutem Bankowości SGH jako adiunkt.


WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Prognozowania Ukraińskiej Akademii Nauk (dyplom nostryfikowany w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie)
Magister ekonomii (dyplom z wyróżnieniem), Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy (“Politechnika Kijowska”)


DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

2009 – 2011, docent w Katedrze Teorii Ekonomii, prowadzenie wykładu pt. „Analiza polityki makroekonomicznej” na studiach magisterskich, Uniwersytet Narodowy „Kijowsko–Mohylańska Akademia”, Kijów
2005 – 2009, starszy wykładowca w Katedrze Polityki Ekonomicznej, prowadzenie wykładu pt. „Polityka handlowa” oraz seminarium „Finanse państwa i proces budżetowy”, Narodowa Akademia Administracji Publicznej pod patronatem Prezydenta Ukrainy, Kijów
2008, prowadzenie szkolenia pt. „Analiza polityki” dla urzędników państwowych w ramach Programu „Implementacja Europejskich standardów w administracji państwowej” Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI.

 

 SPECJALIZACJA BADAWCZA

 

OFERTA DYDAKTYCZNA

  • 200350-1564 Audyt i compliance w banku
  • 236090-0399 Agencje ratingowe (w zespole)

SEMINARIA DYPLOMOWE/PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC

  • Seminarium Licencjackie: 190001-1564
  • Seminarium Magisterskie: 290001-1564
  • Ocena ryzyka kredytowego; ● analiza finansowa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego; ● system zarządzania ryzykiem w bankach; ● ryzyko braku zgodności w banku; ● audyt wewnętrzny w banku; ● analiza sektorowa; ● analiza gospodarcza; ● analiza polityki makroekonomicznej; ● agencje ratingowe

 

 ​PUBLIKACJE

 
  • Łada Wołoszczenko-Hołda, Paweł Niedziółka, „Agencje ratingowe a ryzyko systemowe”, Społeczny kontekst ekonomii, red. Jacek Szlachta, Małgorzata Zaleska, Katarzyna Żukrowska, Rafał Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.
  • Łada Wołoszczenko-Hołda "Na trzeciej linii obrony: rola audytu wewnętrznego w banku", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia, (po redakcji technicznej, prognozowany termin publikacji luty 2018).
  •  Nierównowagi strukturalne sektora zewnętrznego gospodarki ukraińskiej wynikające z braku reform wewnętrznych // Zmiany strukturalne i rozwój gospodarczy Ukrainy / Redakcja naukowa V.M. Heyts, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2011. - S. 198–217.