Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Maciej S. Wiatr
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Maciej S. Wiatr

 

 • Kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej​ w Instytucie Bankowości
 • Członek Rady Programowo – Dydaktycznej kierunku Finanse i Rachunkowość SGH od 2008 r.
 • Członek Rady Nadzorczej ECM SA od 2008 r. do 2010 r.
 • Profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Filia w Ełku od 2004 r.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości od 2003 r.
 • Kierownik Studium Doktoranckiego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH od 2000 r.
 • Członek Zespołu Ekspertów Ministra (MENiS/MNiSzW) od 1998 r.
 • Członek Kapituły ZBP ds. stopni zawodowych „Ekspert i Menadżer Bankowy” od 1998 r.
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Wydawnictw SGH (1994 – 1996)
 • Kierownik Studium Podyplomowego Bankowości SGH (1998 – 2000)
 • Kierownik Podyplomowego Studium Bankowca Menedżera BUG (1998 – 2000)
 • Opiekun Kierunku Finanse i Bankowość w ramach SZ SGH (1997 – 2006)
 • Kierownik Katedry Finansów W Sz im. Pawła Włodkowica w Płocku (1993 – 2003)
 • Członek Rady Nadzorczej „Siarkopol” Gdańsk (1992 – 2000)
 • Członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH od 1992 r.
 • Kierownik Studium Podyplomowego Finansów SGPiS (1977 – 1982)

 

Notka biograficzna

Prof. dr hab. Maciej S. Wiatr jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – Wydziału Finansów i Statystyki oraz Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a w 1985 r. stopień doktora habilitowanego oraz stanowisko docenta. W latach 1993 - 1995 prowadził działalność naukowo-badawczą na stanowisku profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 r.  uzyskał tytuł naukowy profesora tytularnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego.

Prof. dr hab. Maciej S. Wiatr posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 90 tych i na przełomie wieków przez kilkanaście lat pracował też na stanowisku eksperta i doradcy Prezesa Banku PBK S.A., a następnie Banku BPH S.A.
Prof. dr hab. Maciej S. Wiatr odbył szereg staży zagranicznych w m.in. Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym w Moskwie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie, Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche w Wiedniu, Uniwersytecie w Duisburgu,  Mitteleuropaeische Handelsbanku, Deutsche Banku, Dresdner Banku, Hessische Landesbanku we Frankfurcie nad Menem, Programie DAAD w Duisburgu, Kolonii i Bochum, Uniwersytecie w Linzu, Wirtschaftsuniversitaet w Wiedniu oraz Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu.

 

 Specjalizacja badawcza

 

​Bankowość

 • Bankowość korporacyjna
 • Sfera działalności kredytowej banków
 • Finanse przedsiębiorstw

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Ocena standingu finansowego firmy
 • Bankowa weryfikacja business planów
 

 Publikacje

 
 • M.S.Wiatr, Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  2011
 • A. Krysiak , A. Staniszewska. M.S. Wiatr,  Zarządzanie portfelem kredytowym banku , wydanie drugie zmienione i rozszerzone, OW SGH, Warszawa 2015 (udział własny – 60%);
 • Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, pod red. M. S. Wiatra, wyd. drugie zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa, 2015