Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Małgorzata Zaleska
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

 

 

 • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • dyrektor Instytutu Bankowości SGH
 • kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego w Instytucie Bankowości
 • przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (PAN)           
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości
 • kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości
 • kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli
 • prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2016-2017)
 • przewodnicząca Rady Towarowej Giełdy Energii (2016-2017)
 • przewodnicząca Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2016-2017)
 • członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2016)
 • członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015)
 • pełnomocnik Zarządu NBP ds. wprowadzenia euro (2013-2015)
 • przewodnicząca Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2015)
 • członek Economic and Financial Committee (EFC) przy Radzie UE (2009-2015)
 • członek International Relations Committee (IRC) przy EBC (2009-2013)
 • członek Zarządu International Association of Deposit Insurers (IADI) (2008-2009)
 • przewodnicząca Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (EFDI) (2008-2009)
 • prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009)
 • członek Komisji Nadzoru Bankowego (2007)
 • ekspert Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do opracowania standardu kierunku „Finanse i Bankowość” (2005-2006)
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie finanse (2012-2016)
 • redaktor Naczelna czasopisma „Finanse" Komitetu Nauk o Finansach PAN (2008-2016)
 • członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2000-2002)
 • doradca Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1998-2003)
 
Notka biograficzna:
 
Profesor Małgorzata Zaleska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1995 r. ukończyła Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. W kolejnym roku ukończyła Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Stopnie i tytuł naukowy Profesor Małgorzata Zaleska uzyskała odpowiednio: w 1997 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów i bankowości, w 2004 r. - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2006 r. została awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego SGH.
 
Profesor Małgorzata Zaleska jest autorką ponad 400 pozycji naukowych i popularno - naukowych, przede wszystkim na temat sieci bezpieczeństwa rynków finansowych, organizacji i regulacji nadzoru nad rynkiem bankowym oraz systemu gwarantowania depozytów, a także identyfikacji ryzyka upadłości banków. 
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​Instytucjonalne uwarunkowania działalności bankowej
 • Bezpieczeństwo systemu bankowego 
 • Unia bankowa
 • Organizacja i regulacje/instrumenty: nadzoru bankowego, systemu gwarantowania depozytów i banku centralnego
 • Ochrona klienta bankowego - konsumenta
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym, w tym kredytowym, stopy procentowej, walutowym, operacyjnym i płynności
 • Ocena kondycji finansowej banku
 • Ocena ryzyka upadłości banków i przedsiębiorstw - systemy wczesnego ostrzegania
 • Bankowość spółdzielcza
 
 

 Publikacje

 
 1. ​Małgorzata Zaleska (red.) „Świat bankowości”, Difin, Warszawa 2018
 2. „Europejska unia bankowa", praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Difin, Warszawa 2015
 3. Bankowość”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
 4. Małgorzata Zaleska „Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 5. „Współczesna bankowość" praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Zaleskiej, Difin, Warszawa 2007