Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Marcin Gospodarowicz prof. SGH

 

 Marcin Gospodarowicz.jpg

Absolwent kierunku ekonomika przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (1999), doktorat (nauki ekonomiczne) – Uniwersytet Wiedeński (2007), habilitacja (finanse) - Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2016). Ukończył studia doktoranckie z dziedziny finansów CCEFM (Center for Central European Financial Markets) na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Odbył staże naukowo-dydaktyczne w School of Economics and Finance Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia) oraz Financial University under the Government of the Russian Federation (Moskwa).
 
 

 

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • Regulacje nadzorcze i instytucje otoczenia sektora bankowego
  • Dyscyplina rynkowa w bankowości
  • Systemy informatyczne w bankowości
  • Instytucje finansowe w rozwoju lokalnym
 

 Publikacje

 
  • ​M. Gospodarowicz:  System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2015, s. 294, ISBN 978-83-7378-966-1
  • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku, Zarządzanie i Finanse, ISSN: 2084-5189, Vol. 11, Nr 2 część 1, 2013 str. 160-171
  • M. Gospodarowicz: Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance, St-Petersburg 2008, s.204, ISBN  978-5-7310-2390-2
  • M. Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, Bezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, nr 2(37) str. 19-46, 2008
  • M. Gospodarowicz: Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych (str. 365-384) w: M. Iwanicz-Drozdowska (red. nauk) Konglomeraty finansowe, PWE Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1708-9, s. 384