Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Marcin Gospodarowicz
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 dr hab. Marcin Gospodarowicz prof. SGH

 

 Marcin Gospodarowicz.jpg

Absolwent kierunku ekonomika przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (1999), doktorat (nauki ekonomiczne) – Uniwersytet Wiedeński (2007), habilitacja (finanse) - Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2016). Ukończył studia doktoranckie z dziedziny finansów CCEFM (Center for Central European Financial Markets) na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Odbył staże naukowo-dydaktyczne w School of Economics and Finance Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia) oraz Financial University under the Government of the Russian Federation (Moskwa).
 
 

 

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • Regulacje nadzorcze i instytucje otoczenia sektora bankowego
  • Dyscyplina rynkowa w bankowości
  • Systemy informatyczne w bankowości
  • Instytucje finansowe w rozwoju lokalnym
 

 Publikacje

 
  • ​M. Gospodarowicz:  System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2015, s. 294, ISBN 978-83-7378-966-1
  • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku, Zarządzanie i Finanse, ISSN: 2084-5189, Vol. 11, Nr 2 część 1, 2013 str. 160-171
  • M. Gospodarowicz: Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance, St-Petersburg 2008, s.204, ISBN  978-5-7310-2390-2
  • M. Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, Bezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, nr 2(37) str. 19-46, 2008
  • M. Gospodarowicz: Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych (str. 365-384) w: M. Iwanicz-Drozdowska (red. nauk) Konglomeraty finansowe, PWE Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1708-9, s. 384