Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Marcin Mikołajczyk
KES - Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego - Skład osobowy
 

 Dr Marcin Mikołajczyk

 

​Dr Marcin Mikołajczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W trakcie studiów odbył roczne stypendium na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
Od 2000 r. zawodowo związany z Katedrą Bankowości SGH początkowo jako asystent, późnej adiunkt w Instytucie Bankowości. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu bankowości, oferty produktowej instytucji finansowych oraz  instytucjonalnego otoczenia sektora finansowego. Bardzo aktywny promotor prac licencjackich i magisterskich.
W ramach działalności naukowej interesuje się szeroko rozumianą bankowością, ryzykiem bankowym oraz w szczególności kwestiami nadzoru nad rynkiem finansowym. Dr M. Mikołajczyk jest aktywny w obszarze działalności uczelnianej. Jest członkiem Senatu SGH, członkiem Rady Naukowej Kolegium, a także elektorem uczelnianym. Współtworzy również studia podyplomowe, gdzie funkcjonuje jako sekretarz Podyplomowych Studiów Akademia Spółek i Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym.
Zawodowo jest także związany z instytucją nadzoru bankowego. W latach 2001 – 2008 pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (NBP). Od 2008 r. jest zatrudniony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek krajowych i międzynarodowych gremiów zajmujących się działalnością analityczną i regulacyjną w zakresie sektora bankowego.

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • ​ryzyko bankowe
  • nadzór finansowy
  • regulacje nadzorcze
  • rynki finansowe
 

 Publikacje

 
  • ​Marcin Mikołajczyk, Bank centralny i banki komercyjne, [w:] Finanse, pod red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008
  • Marcin Mikołajczyk, Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku [w:] Współczesna bankowość, pod red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008
  • Marcin Mikołajczyk, Bankowość detaliczna [w:] Współczesna bankowość, pod red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008
  • Marcin Mikołajczyk, Międzynarodowe klasyfikacje ekspozycji kredytowych - wybrane aspekty systemów w świetle akcesji do Unii Europejskiej [w:] pod red. J. Nowakowski i A. Skowronek-Mielczarek „Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005