Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Marcin Mikołajczyk

 

Dr Marcin Mikołajczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W trakcie studiów odbył roczne stypendium w Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

Od 2000 r. związany z Katedrą Bankowości SGH początkowo jako asystent, późnej adiunkt w Instytucie Bankowości. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu bankowości, oferty produktowej instytucji finansowych oraz instytucjonalnego otoczenia sektora finansowego. Bardzo aktywny promotor prac licencjackich i magisterskich. Autor publikacji z tematyki związanej z bankowością, w tym współautor podręczników akademickich.

W ramach działalności naukowej interesuje się szeroko rozumianą bankowością, ryzykiem bankowym oraz w szczególności kwestiami nadzoru nad rynkiem finansowym. Dr M. Mikołajczyk jest aktywny w obszarze działalności uczelnianej. Jest koordynatorem przedmiotu Bankowość korporacyjna. Uczestniczył w pracach Senatu SGH, Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów, a następnie Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, wielokrotnie był także elektorem uczelnianym. Współtworzył również studia podyplomowe, gdzie funkcjonował jako sekretarz Podyplomowych Studiów Akademia Spółek i Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym.

Zawodowo jest także związany z nadzorem bankowym. Posiada prawie 20 letnie doświadczenie w tym obszarze. W latach 2001 – 2008 pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (NBP), a następnie zatrudniony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2008 r. pełni funkcje kierownicze w ramach nadzoru nad sektorem bankowym i bankami komercyjnymi. Był również członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dr Marcin Mikołajczyk jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów, zajmujących się działalnością analityczną i regulacyjną w zakresie sektora bankowego, w tym przy Komitecie Stabilności Finansowej, Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego czy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego. Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach oraz szkoleniach.​

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • ​ryzyko bankowe
  • nadzór finansowy
  • regulacje nadzorcze
  • rynki finansowe
 

 Publikacje

 
  • ​Marcin Mikołajczyk, Bank centralny i banki komercyjne, [w:] Finanse, pod red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008
  • Marcin Mikołajczyk, Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku [w:] Współczesna bankowość, pod red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008
  • Marcin Mikołajczyk, Bankowość detaliczna [w:] Współczesna bankowość, pod red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008
  • Marcin Mikołajczyk, Międzynarodowe klasyfikacje ekspozycji kredytowych - wybrane aspekty systemów w świetle akcesji do Unii Europejskiej [w:] pod red. J. Nowakowski i A. Skowronek-Mielczarek „Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005