Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH

 


Dr hab. prof. SGH Paweł Niedziółka w 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów, zaś w 2010r. stopień doktora habilitowanego.      
Od 01.01.1999 r. do 30.04.2013 r. zatrudniony w Katedrze Bankowości SGH, od 01.05.2013 r. w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, a od października 2014 r. w Instytucie Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, w którym pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Redaktor tematyczny (finanse) Czasopisma Komitetu Nauk o Finansach PAN „Finanse”, członek Komitetu Recenzentów Journal of Banking and Financial Economics.  Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais i Bankgesellschaft Berlin). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Stowarzyszenia TOP TEN, posiada dyplom London Chamber of Commerce and Industry Level III, wyróżniony przez Rektora SGH za najlepszy wynik egzaminu wstępnego (98 punktów na 100), Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną (I nagrody nie przyznano), Ekspert PARP, Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • ​Rynek instrumentów pochodnych
  • Ryzyko bankowe
  • Stabilność finansowa
 
 

 Najważniejsze publikacje

 
  • ​Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002r.
  • Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009r.
  • Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, SGH, Warszawa 2009r.