Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH

 
​Notka biograficzna
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: finanse i bankowość (1999 r., studia dzienne, tytuł pracy magisterskiej: „Wycena wartości firmy na przykładzie Hydrobudowy S.A.”) oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (1999 r., studia dzienne, tytuł pracy magisterskiej: „Światowy rynek gazu ziemnego w latach 1950 – 1997”). W 2004 r. obronił rozprawę doktorską na temat roli giełd papierów wartościowych w gospodarce („Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle tendencji światowych”). W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych („Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej”). Zawodowo związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (1999 – 2014 - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Kolegium Gospodarki Światowej, od grudnia 2014 r. Instytut Bankowości, Kolegium Ekonomiczno - Społeczne) gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W przeszłości był związany z Politechniką Warszawską, kilkoma prywatnymi szkołami wyższymi, rynkiem nieruchomości, sektorem telekomunikacyjnym (Polkomtel S.A. – analityk biznesowy) oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

„Wszystko czym się zajmuję staram się robić porządnie”
 
 

 Aktualna oferta dydaktyczna

 

121290-0450 Rynki finansowe
120180-0450 Finanse międzynarodowe
234330-0450 Rynek kapitałowy
194991-0450 Seminarium licencjackie
294991-0450 Seminarium magisterskie
 
 

 Specjalizacja badawcza

 
  1. Rynki finansowe
  2. Instrumenty finansowe
  3. Instytucje finansowe
  4. Finanse międzynarodowe
  5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  6. Giełdy towarowe
 
 

 Najważniejsze publikacje

 
  1. Kulpaka P., „Giełdy w gospodarce”, PWE, Warszawa 2007.
  2. Kulpaka P., „Ekonomia międzynarodowa. Zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania.”, Difin, Warszawa 2011.
  3. Kulpaka P., „Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej”, Oficyna      Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.