Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. izabela pruchnicka - grabias prof. SGH

 
Magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2000r.)                                                                   
izaprochnicka.jpgDoktor nauk ekonomicznych w KZiF w SGH (2003r.)       
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse w KZiF, SGH (2014r.)
​Profesor SGH w Instytucie Bankowości SGH (2015r.)

Kierownik Zakładu Bankowości Inwestycyjnej (2017r.)
 
Laureatka I nagrody w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną. Ponadto praca habilitacyjna została wyróżniona przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz nagrodzona Nagrodą Indywidualną Rektora Szkoły Głównej Handlowej stopnia pierwszego.
 
Od 2007 roku związana z Katedrą Bankowości SGH (obecnie Instytut Bankowości). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kraju i za granicą, w tym m.in. w Societe Generale czy Treasury Management Services (obecnie TMS Brokers Dom Maklerski). Pracowała także w Almamer Wyższej Szkole Ekonomicznej, gdzie w latach 2003 – 2004 pełniła funkcję Sekretarza Rady Wydziału Ekonomicznego, w 2004 – 2007 Prodziekana Wydziału Ekonomicznego, a w latach 2006-2011 Kierownika Zakładu Bankowości. W roku 2005 otrzymała Srebrny Medal za Zasługi dla tej uczelni. W roku 2007 odbyła staż naukowy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Nitrze w ramach programu Socrates-Erasmus. Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego cyklicznej publikacji Contemporary Legal and Economic Issues wydawanej przez Uniwersytet w Osijek i indeksowanej w światowych bazach danych EconPapers, od 2010 roku Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych wydawanych przez tę samą uczelnię, a od 2016 roku członkiem Kapituły Recenzentów Naukowych Journal of Banking and Financial Economics.
Posiada ukończony kurs „Ryzyko kredytowe”, w ramach szkolenia opracowanego przez Top Consulting i PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association) pt. „Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem”. Zdała egzamin ECB EFCB organizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej i uzyskała międzynarodowy certyfikat bankowca - The European Foundation Certificate in Banking. Ukończyła szkolenie pt. „Analiza ryzyka finansowego z wykorzystaniem narzędzi SAS” prowadzone przez SAS Institute (2016r.) oraz szkolenie pt. „Data Management & Statistical Analysis Using STATA” na Imperial College London (2017r.). Posiada dyplom London Chamber of Commerce and Industry (Level III, egzamin zdany z wyróżnieniem). Jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) od 2001 roku, Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA) od 2003 roku oraz European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) od 2004 roku. Przeprowadziła wiele naukowych projektów badawczych, w tym także międzynarodowych. Posiada dorobek naukowy obejmujący ponad 180 publikacji krajowych i zagranicznych. Autorka ekspertyz przygotowywanych na zlecenie takich instytucji jak m.in.: Biuro Analiz Sejmowych, Komisja Europejska, Kancelaria Prezydenta RP. Od 2011 roku pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 
W 2015 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowy na Northeastern Illinois University w Chicago (USA), gdzie prowadziła badania naukowe, wykłady, warsztaty i seminaria na Wydziale Matematyki oraz Wydziale Rachunkowości, Prawa Handlowego i Finansów. W tym czasie realizowała także prace badawcze bezpośrednio na parkiecie Chicago Board of Trade, a w 2016 roku na parkiecie Nasdaq Futures, Inc.
Posiada tytuł Research Fellow nadany przez Northeastern Illinois University jako efekt uznania dla jej badań naukowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i wykłada tam do dzisiaj jako Visiting professor.
Prowadziła badania i wykłady również na europejskich uniwersytetach, w tym w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji  i Włoszech.  
Regularnie prezentuje swój bogaty dorobek na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz warsztatach naukowych.
 

 

 

 specjalizacja badawcza

 
  • ​Rynki finansowe
  • Instrumenty pochodne
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Inżynieria finansowa
  • Bankowość
 

 Najważniejsze publikacje

 
  • I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukacja, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8102-399-03
  • ​I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013
  • I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie, CeDeWu, Warszawa 2011
  • I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa 2009, Wydanie III zmienione