Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Finansowe implikacje agresji Rosji na Ukrainę

 
W związku z agresją Rosji na Ukrainę Instytut Bankowości SGH zorganizował w dniu 6 kwietnia 2022 r. seminarium naukowe pt.: „Finansowe implikacje agresji Rosji na Ukrainę”.

W seminarium na zaproszenie Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej wzięli udział przedstawiciele komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz wiodących polskich ośrodków naukowych. Bardzo licznie reprezentowana była społeczność akademicka Szkoły Głównej Handlowej z JM prof. Piotrem Wachowiakiem na czele, w tym członkowie rad naukowych dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji.

Gośćmi specjalnymi seminarium byli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Marian Żukowski oraz dr Piotr Bolibok, których wystąpienia stały się przyczynkiem do dyskusji. Podczas dyskusji uczestnicy szczególną uwagę zwrócili m.in. na kwestie dotyczące:

  • agresji Rosji na Ukrainę jako części globalnego konfliktu o długoterminową dominację polityczno-gospodarczą na świecie,
  • sytuacji na globalnych rynkach finansowych i towarowych od wybuchu wojny w Ukrainie,
  • konieczności wyeliminowania uzależnienia krajów europejskich od dostaw surowców z Rosji, także w kontekście transformacji energetycznej w UE,
  •  zakresu oraz skuteczności sankcji nałożonych na Rosję, w tym ich długoterminowego wpływu na rosyjską gospodarkę i społeczeństwo,
  •  strat ukraińskich i odbudowy jej gospodarki po wojnie (w tym reparacji wojennych),
  • wpływu rosyjskiej agresji w Ukrainie na polską gospodarkę, sektor finansowy i rynek pracy (w tym wzrost gospodarczy i stopę inflacji),
  • działań jakie mogłaby pojąć Polska w ramach pomocy społeczeństwu i gospodarce ukraińskiej w trakcie i po wojnie.