Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE)
KES - Instytut Bankowości - Oferta dydaktyczna
 

 SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE)

 
Absolwenci specjalności Bankowość posiadają aktualną oraz uniwersalną wiedzę o  funkcjonowaniu sektora bankowego w Polsce i na świecie. Ukończenie specjalności daje gwarancję posiadania wiedzy o modelach i zasadach świadczenia nowoczesnych usług bankowych. Studenci w ramach specjalności Bankowość zdobywają także wiedzę i umiejętności w zakresie krajowych i zagranicznych operacji rozliczeniowych, form finansowania działalności przedsiębiorstw, a także dowiadują się jak zarządzać osobistymi nadwyżkami środków pieniężnych. Ponadto zapoznają się z zagadnieniami związanymi z bankowością inwestycyjną, w tym zarządzaniem portfelem papierów wartościowych. Każdy Student specjalności Bankowość zdobywa szeroką wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju innowacji w bankowości, a także poznaje trendy rozwojowe w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz usług bankowości elektronicznej.

Ukończenie specjalności Bankowość wiąże się także z nabyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora bankowego, takich jak np. bank uniwersalny, bank inwestycyjny, bank centralny, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, systemy rozliczeniowe i biura informacji kredytowej.

Zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Przedmioty:

Bankowość detaliczna (3 ECTS) 132020-0091.pdf132020-0091.pdf, 132020-0294.pdf132020-0294.pdf

Bankowość inwestycyjna (3 ECTS) 132030-0399.pdf132030-0399.pdf

Bankowość korporacyjna (6 ECTS) 132040-0091.pdf132040-0091.pdf

Europejski system bankowy (3 ECTS)  130220-1009.pdf130220-1009.pdf lub Prawo bankowe (3 ECTS) 132400.pdf132400.pdf

Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Student może ubiegać się o stwierdzenie, że ukończył studia na specjalności kierunkowej, jeżeli uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów składających się na daną specjalność. Student może ukończyć więcej niż jedną specjalność. Na wniosek studenta ukończenie studiów na specjalności kierunkowej jest dokumentowane wpisem na dyplomie. Wniosek w sprawie wpisu na dyplomie ukończenia specjalności kierunkowej należy złożyć najpóźniej w terminie złożenia pracy dyplomowej.​