Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE)
KES - Instytut Bankowości - Oferta dydaktyczna
 

 SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE)

 
Studenci specjalności Bankowość na studiach drugiego stopnia poszerzają swoją wiedzę dotyczącą specyfiki i funkcjonowania instytucji sektora finansowego oraz  mają możliwość zapoznania się z kwestiami bezpośrednio łączącymi się z funkcjonowaniem instytucji finansowych, a mianowicie ryzykiem rynkowym i operacyjnym, czy kwestiami związanymi z obowiązującymi wymogami kapitałowymi oraz nadzorem bankowym. Studenci specjalności Bankowość na studiach drugiego stopnia zdobywają także aktualne informacje na temat tradycyjnych i nowoczesnych metod pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego oraz metod optymalizacji portfela kredytowego. Poznają także mechanizmy sekurytyzacji i zastosowanie instrumentów pochodnych do transferu ryzyka kredytowego, jak również mają możność zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem płynnością oraz rachunkiem efektywności w procesie zarządzania bankiem.  Dodatkowo, Studenci specjalności Bankowość na studiach drugiego stopnia uczestniczą także w bardzo popularnych zajęciach dotyczących zaawansowanej bankowości inwestycyjnej i specyfiki charakterystycznych dla niej usług.

Ukończenie specjalności Bankowość wiąże się także z nabyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora bankowego, takich jak np. bank uniwersalny, bank inwestycyjny, bank centralny, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, systemy rozliczeniowe i biura informacji kredytowej.

Zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Dużym atutem specjalności jest także możliwość uczestniczenia w zajęciach wykładowców z Instytutu Bankowości, którzy prowadzą je w oparciu o wyniki badań naukowych i bogate doświadczenie rynkowe uzyskane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym jako członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Przedmioty:

Instytucje sektora finansowego (3 ECTS) 234720-0294.pdf234720-0294.pdf234720-0091.pdf234720-0091.pdf  lub Rachunek efektywności w bankach (3 ECTS) 231120-0240.pdf231120-0240.pdf

Zaawansowana bankowość inwestycyjna (6 ECTS) 234040-0972.pdf234040-0972.pdf

Zarządzanie portfelem kredytowym banku (3 ECTS) 234100-1238.pdf234100-1238.pdf 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym (3 ECTS) 234150-0399.pdf234150-0399.pdf

Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Student może ubiegać się o stwierdzenie, że ukończył studia na specjalności kierunkowej, jeżeli uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów składających się na daną specjalność. Student może ukończyć więcej niż jedną specjalność. Na wniosek studenta ukończenie studiów na specjalności kierunkowej jest dokumentowane wpisem na dyplomie. Wniosek w sprawie wpisu na dyplomie ukończenia specjalności kierunkowej należy złożyć najpóźniej w terminie złożenia pracy dyplomowej.

 ​