Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Zasady otrzymania certyfikatu ukończenia specjalności międzykierunkowej Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
KES - Instytut Bankowości - Oferta dydaktyczna
 

 Zasady otrzymania certyfikatu ukończenia specjalności międzykierunkowej Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

 
Na wniosek Studenta ukończenie studiów na specjalności międzykierunkowej jest dokumentowane certyfikatem. Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Student może ubiegać się o stwierdzenie, że ukończył studia na specjalności międzykierunkowej, jeżeli uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów składających się na daną specjalność. Student w ramach jednego toku studiów może ukończyć więcej niż jedną specjalność.

1.  Ukończyć z pozytywnym wynikiem przedmioty w ramach specjalności uzyskując w sumie 21 pkt. ECTS (w tym 16,5 pkt. z przedmiotów obowiązkowych).

2.  Odebrać dyplom ukończenia studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

3.  Uzyskać potwierdzoną w Dziekanacie listę przedmiotów zrealizowanych w ramach specjalności (sygnatura przedmiotu, nazwa przedmiotu, prowadzący, uzyskana ocena).

4.  Przesłać skan dokumentów na adres e-mail: ib@sgh.waw.pl sekretariatu Instytutu Bankowości:

a)      ksero dyplomu licencjackiego,

b)      potwierdzoną w Dziekanacie listę przedmiotów,

c)      potwierdzenie wpłaty 30 zł na rachunek: 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213,

tytuł przelewu: „imię i nazwisko - certyfikat bankowość detaliczna i korporacyjna”.

5.  Oczekiwać na przygotowanie i wydruk certyfikatu po weryfikacji zgodności zrealizowanych przedmiotów z zakresem specjalności (informacja o statusie certyfikatu: emil.slazak@sgh.waw.pl)

6.  Odebrać certyfikat ukończenia specjalności Bankowość Detaliczna i Korporacyjna.​