Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Specjalność międzykierunkowa
KES - Instytut Bankowości - Oferta dydaktyczna
 

 Specjalność międzykierunkowa Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

 


Specjalność międzykierunkowa

Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej

 

Przedmioty w ramach specjalności międzykierunkowej Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej pozwalają zdobyć wszechstronną, rzetelną i aktualną wiedzę o zasadach funkcjonowania współczesnego sektora bankowego w Polsce i na świecie.

Dużym atutem specjalności jest grono wykładowców z Instytutu Bankowości, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o wyniki badań naukowych i bogate doświadczenie rynkowe uzyskane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym jako członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Certyfikat ukończenia specjalności stanowi oficjalne potwierdzenie wiedzy o mechanizmach i zasadach funkcjonowania współczesnych banków, zarówno w wymiarze klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Certyfikat potwierdza również nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora bankowego, takich jak np. bank centralny, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, systemy rozliczeniowe i biura informacji kredytowej.

Zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

 

Opiekun merytoryczny specjalności: dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH

(kontakt: eslaza@sgh.waw.pl)

– kierownik Zakładu Bankowości detalicznej i Korporacyjne, Instytut Bankowości

 

Koordynator specjalności: mgr Anna Maria Wierzchowska​​


Zasady otrzymania certyfikatu ukończenia specjalności międzykierunkowej

Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

1.  Ukończyć z pozytywnym wynikiem przedmioty w ramach specjalności uzyskując w sumie 21 pkt. ECTS
(w tym 16,5 pkt. z przedmiotów obowiązkowych).

Program specjalności międzykierunkowej​

Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Punkty

ECTS

ST/N(P)

N(S-N)

                                      ​​

 

Przedmioty OBOWIĄZKOWE

121030 Bankowość

45

21

4,5

 

132020 Bankowość detaliczna

30

16

3

 

132040 Bankowość korporacyjna

60

32

6

 

132400 Prawo bankowe

30

16

3

 

Razem

-

-

16,5

 

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Punkty

ECTS

 

ST i N(P)

N(S-N)

 

Przedmioty FAKULTATYWNE

132030 Bankowość inwestycyjna

30

16

3

 

121410 Analiza finansowa

45

21

4,5

 

121290 Rynki finansowe

45

21

4,5

 

130220 Europejski system bankowy

30

16

3

 

120880 Rozliczenia międzynarodowe

30

16

3

 

131100 Usługi finansowe

30

16

3

 

131430 Ocena projektów inwestycyjnych

30

16

3

 

121190 Matematyka finansowa

30

16

3

 

Razem

-

-

27

 

 

2.  Odebrać dyplom ukończenia studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

3.  Uzyskać potwierdzoną w Dziekanacie listę przedmiotów zrealizowanych w ramach specjalności (sygnatura przedmiotu, nazwa przedmiotu, prowadzący, uzyskana ocena).

4.  Przesłać skan dokumentów na adres e-mail: ib@sgh.waw.pl sekretariatu Instytutu Bankowości:

a)      ksero dyplomu licencjackiego,

b)      potwierdzoną w Dziekanacie listę przedmiotów,

c)      potwierdzenie wpłaty 30 zł na rachunek: 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213,

tytuł przelewu: „imię i nazwisko - certyfikat bankowość detaliczna i korporacyjna”.

5.  Oczekiwać na przygotowanie i wydruk certyfikatu po weryfikacji zgodności zrealizowanych przedmiotów z zakresem specjalności.

6.  Odebrać certyfikat ukończenia specjalności Bankowość Detaliczna i Korporacyjna.

 

Certyfikat specjalności międzykierunkowej.docxCertyfikat specjalności Bankowość Detaliczna i Korporacyjna

 ​

 ​