Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje dr Edyty Cegielskiej
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr Edyty Cegielskiej

 
ARTYKUŁY 
 • ​E. Cegielska, Przyczyny upadku startupów, [w:] Adamczyk A., Franek S., Finanse publiczne a finanse prywatne problemy, diagnozy, perspektywy. Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MCCLI) 1177, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s.181-189​
 • ​Małgorzata Zaleska, Emil Ślązak, Edyta Cegielska „Employment in the banking sector in Poland - determinants and perception”, Bank i Kredyt 2020, nr 6 https://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx​​ 
 • E. Cegielska, Rola startupów w kreowaniu nowych technologii – bariery finansowe, [w:] Błędowski P., Kurczewska U., Zaleska M., (red.), Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 135-147
 • E. Cegielska „Co wpływa na zdolność kredytową?”, gazeta SGH, 5 maja 2020;   https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/co-wplywa-na-nasza-zdolnosc-kredytowa
 •  ​E. Cegielska „Jak wybrać kredyt hipoteczny? gazeta SGH, 15 czerwca 2020; https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/jak-wybrac-kredyt-hipoteczny
 • E. Ślązak, E. Cegielska „Praca w banku ma przyszłość! gazeta SGH, 12.11.2019; https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/praca-w-banku-ma-przyszlosc
 • E. Cegielska (2020), „Limitations on the activity of business angels in financing startup”. Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia 19 (3), p. 5-12. 
 • E. Cegielska, A. Kurdyś-Kujawska, D. Zawadzka, (2018). „Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu startupów w Polsce”. Ekonomiczne Problemy Usług nr 3/2018 (132), s.29-39.
 • E. Cegielska, D. Zawadzka, (2017). „Źródła finansowania startupów w Polsce”, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 51, No 6 (2017). s. 53-61. 
 • D. Zawadzka, E. Cegielska, (2017). „Finansowe bariery powstania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce”, [w:] Miszczuk M., Sosińska-Witt M., (red.) Otoczenie a wartość biznesu, Monografie – Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s.188-198. 
 • E. Cegielska, (2016). „Wezwania do sprzedaży akcji a wrogie przejęcia przedsiębiorstw”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr 20 (1),  Koszalin 2016, s. 9-22.
 • E. Sztych, „Rola banku inwestycyjnego na rynku fuzji i przejęć - w transakcji wrogiego przejęcia”, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 52, Warszawa 2004, s. 55-61.
 • E. Sztych, „Wrogie przejęcia przedsiębiorstw-definicja, klasyfikacja, fazy wrogiego przejęcia oraz metody obrony”, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 44, Warszawa 2004, s.160-170.
 • E. Sztych, „Dezinwestycje jako niedoceniona forma restrukturyzacji przedsiębiorstw”, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 36, Warszawa 2004. s. 50-60.