Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje dr Magdaleny Kozińskiej
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr Magdaleny Kozińskiej

 

Monografie i opracowania

  • Kozińska M., Michalewicz J., Pycka J., Zdanowicz B., Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarządzania kryzysowego w polskim systemie finansowym, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2020; https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms336.pdf
  • Kozińska M., Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2018

Rozdziały w książkach

  • Kozińska M., Family office – perspektywy rozwoju w Polsce w: A. Adamczyk, S. Franek (red.), Finanse publiczne a finanse prywatne. Problemy, diagnozy, perspektywy, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia (MCCLI) 1177, Szczecin 2020​

  • Kozińska M., Modele działania gwarantów depozytów – zarys teoretyczny w: S. Juszczyk, R. Balina (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019

  • Kozińska M., Nowe ramy instytucjonalne spółdzielczości bankowej w Polsce – wyzwania dla banków i stabilności finansowej w: E. Miklaszewska (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Poltext, Warszawa 2018

  •  Zaleska M., Kozińska M., Sprawozdawczość bankowa i ocena kondycji finansowej banku w: M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018
  • Kozińska M., Aplikacje wybranych banków w zakresie bankowości elektronicznej w: A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, C.H. Beck, Warszawa 2018
  • Kozińska M., Najważniejsze obszary problemowe europejskich reżimów resolution w: J. Górski (red.), Teraz Polska Promocja i Rozwój, tom 7, Warszawa 2016

Artykuły naukowe

Pozostałe