Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje - Izabela Pruchnicka-Grabias
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 Publikacje dr hab. prof. SGH Izabeli Pruchnickiej-Grabias

 

SAMODZIELNE MONOGRAFIE

 • I.Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8102-399-3
 • I. Pruchnicka-Grabis, A. Szelagowska, Agencje ratingowe a rynki akci i obligacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8102-247-7
 • I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa 2016, Wydanie V zmienione
 • I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-60-5
 • I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013
 • I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie, CeDeWu, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7556-373-3

MONOGRAFIE POD REDAKCJĄ

 • I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2017
 • I. Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2016, Wydanie II, ISBN 978-83-7556-914-8
 • I. Pruchnicka-Grabias (ed.), Financial Market Instruments in Case Studies, CeDeWu, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7556-039-8
 • I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-23-1

ROZDZIAŁY W POZYCJACH KSIĄŻKOWYCH

 •  I. Pruchnicka-Grabias, An empirical study on retirement investments, w: I. Barković Bojanić, A. Erceg (red.), Aging Society. Rethinking and Redesigning Retirement, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek 2020, s. 185 – 203, ISBN 978-953-253-262-6. 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Stock markets reactions to negative decisions of Standard and Poor’s rating agency – eight case studies, w: Interdisciplinary Management Research XIV, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Study Management, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, 2018 ISSN 1847-0408, s. 743-762. ​
 • I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w: T.A.Oliveira, Ch. Kitsos, A. Oliveira, L.M. Grilo, Recent Studies in Risk Analysis and Statistical Modeling, Springer, Switzerland 2018, s. 35 – 49. 
 • I. Pruchnicka-Grabias (współautor: P. Niedziółka), Bankowość inwestycyjna, w: M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018, s. 177-205. 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem bankowym, w: M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018, s. 492-514.
 • I. Pruchnicka-Grabias, Oferowanie złożonych produktów finansowych a społeczna odpowiedzialność banków, w: J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R Towalski (red.), Społeczny kontekst ekonomii, Oficyna wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 49 – 66
 • I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w: T.A.Oliveira, Ch. Kitsos, A. Oliveira, L.M. Grilo, Recent Studies in Risk Analysis and Statistical Modeling, Springer 2017/w druku/
 • I. Pruchnicka-Grabias, The empirical study of the impact of credit rating agencies announcements on the behavior of stock markets in European countries, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary Management Research XIII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University Opatija 2017, s. 758 – 780, ISSN 1847-0408
 • I. Pruchnicka-Grabias, Istota inwestycji alternatywnych, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2017, s. 13 – 27, ISBN 9-788-375-569-452.
 • I. Pruchnicka-Grabias, Pomiar ryzyka inwestycyjnego w funduszach hedgingowych przy użyciu dolnych momentów cząstkowych, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2017, s. 57 – 79, ISBN 9-788-375-569-452
 • I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 – 604; ISSN 1847-0408
 • I. Pruchnicka-Grabias, Teoretyczne aspekty zarządzania portfelem obligacji, w: P. Czapiewski, P. Niedziółka (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016, s. 192 – 210, ISBN 788380851634
 • I. Pruchnicka-Grabias, Produkty lokacyjno – inwestycyjne, w: M. Zaleska (red.), Bankowość bez tajemnic, Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-158-0, s. 24 – 40
 • I. Pruchnicka-Grabias, Hedge fund assets rates of return – theory and empirical tests, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary Management Research XI, Opatija 2015, s. 1188 – 1206
 • I. Pruchnicka-Grabias, The results of examinations of correlation coefficients for hedge fund assets rates of return, w: I. Barković Bojanić, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues V, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2015, s. 377 – 393, ISBN 978-953-8109-003
 • I. Pruchnicka-Grabias, Transakcje zabezpieczające przy użyciu opcji barierowych. Case – study z polskiego rynku finansowego, w: T. Czerwińska, A. Z. Nowak, Inwestowanie na rynku kapitałowym – rynek po kryzysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 270 – 285, ISBN 978-83-65402-02-8
 • I. Pruchnicka-Grabias, Bank inwestycyjny na rynku instrumentów pochodnych, w: P. Niedziółka (red.), Bankowość Inwestycyjna, Difin, Warszawa 2015, s. 146 – 167, ISBN 978-83-7930915-3
 • I. Pruchnicka-Grabias, Ewolucja teorii pośrednictwa finansowego w świetle aktualnych i przyszłych wyzwań gospodarczych, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Ekonomia, nauki o zarządzaniu i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 275 – 286, ISBN 978-83-7378-627-1
 • I. Pruchnicka-Grabias, Dilemmas of structured products valuation, w: I. Barković Bojanić, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues III, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2011, s. 238 – 251, ISBN 978-953-6072-43-9
 • I. Pruchnicka-Grabias, The influence of confidence level, correlation and volatility on value at risk. Six case studies, w: Interdisciplinary Management Research, vol. 10/2014, s. 565 – 581.
 • I. Pruchnicka-Grabias, Risk underestimation as a consequence of assumptions made in valuation models, Interdisciplinary Management Research, vol. 9, 2013, s. 513 – 526 
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Hedge funds activity in the credit derivatives market, w: I. Barković Bojanić, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues IV, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2013, s. 206 – 216, ISBN 978-953-6072-72-9
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Risks concerned with credit default swaps application, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research VIII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2012, s. 613 – 633, ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-105-3
 • I. Pruchnicka-Grabias, Otwarte fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe – wymogi dotyczące tworzenia i działalności w Polsce a ich wyniki finansowe, w: G. Kozuń-Cieślak, Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2012, s. 157 – 171, ISBN 978-83-7641-547-5
 • I. Pruchnicka-Grabias, Państwowe Fundusze Majątkowe w dobie globalizacji, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 253 – 263, ISBN 978-83-7556-264-4
 • I. Pruchnicka-Grabias, Dilemmas over financial innovation development. The case of credit derivatives, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research VII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2011, s. 498 – 511, ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-096-4
 • I. Pruchnicka-Grabias, Sovereign wealth funds – the activity and its consequences for the global economy, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research VI, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2010, s. 510 – 522, ISBN 978-953-253-079-7
 • I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe na przykładzie rynku amerykańskiego, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 187 – 199, ISBN 978-83-7556-152-4, EAN 9788375561524
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych działających na rynkach wschodzących. Teoria a praktyka, w: R. Bartkowiak, J.Ostaszewski (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 235 – 245, ISBN 978-83-7378-526-7
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość detaliczna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s.165 – 179, ISBN 978-83-7556-263-7, EAN 9788375562637
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Opcje walutowe w Polsce w obliczu kryzysu finansowego, w: J. Nowakowski (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2010, s. 167 – 189, ISBN 978 – 83 – 7641 – 218 – 4
 • The empirical study of equity long only hedge funds performance in 2007 – 2008, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research V, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2009, s. 481 – 493, ISBN 978-953-253-061-2 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Działalność funduszy hedgingowych na przykładzie strategii inwestycyjnych typu equity long bias, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 227 – 237, ISBN 978-83-7378-442-0
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 225 – 236, ISBN 978-83-7556-151-7, EAN 9788375561517 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Azjatyckie opcje finansowe jako element skutecznego hedgingu, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 237 – 249, ISBN 978-83-7556-151-7, EAN 9788375561517
 • Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Managed Futures as a Portfolio Diversification Instrument, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research IV, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2007 (publikacja ukazała się w 2008r.)
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Czynniki kształtujące wartość opcji cash or nothing, w: J.L. Bednarczyk, S.Izabela Bukowski, Eseje z polityki ekonomicznej. Teoria i praktyka, Politechnika Radomska, Radom 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Financial options – a look around the world, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research III, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Financial Market Instruments in Case Studies, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, M. Świeczka, Credit Scoring as a Method of Managing Credit Risk in Bank Institutions in Poland, w: Izabela Barković, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Focus on Options, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Financial Market Instruments in Case Studies, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe w Polsce, w: A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Analiza oddziaływania stóp procentowych na rynek instrumentów pochodnych, w: J. L. Bednarczyk, Teoria i praktyka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, Politechnika Radomska, Radom 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Empirical studies of lookback options price sensitivity to market factors, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research II, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Derivatives on the Polish financial market, w: A. Szelągowska (red.), Financial market in Poland. Towards the innovation, Technical University of Radom, Radom 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału, w: I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wpływ stóp procentowych na zachowanie kursu EUR/PLN w latach 1995 – 2004, w: T. Sporek (red.), Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Opcje z opóźnionym startem jako narzędzie ograniczania ryzyka stopy procentowej, w: J.L. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, K. Owsiak, Leasing, w: Izabela Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Ocena wyników inwestycji w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, w: J. Kulawik, w: E. Mazurkiewicz (red.), Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe, Drukpol, Warszawa 2003

ARTYKUŁY

 
 • I. Pruchnicka-Grabias (współautor: K. Borowski), Optimal lengths of moving averages for the MACD oscillator for companies listed on the Warsaw Stock Exchange, Bank i Kredyt, Vol. 50, No. 5, 2019, s. 457-478; https://bankikredyt.nbp.pl/content/2019/05/BIK_05_2019_02.pdf
 • I. Pruchnicka-Grabias, Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 531;  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, ISSN 1899-319; http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171541462
 • I. Pruchnicka-Grabias, Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction, w: Studia ekonomiczne nr 356/18, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, ISSN 2083-8611, s. 109-123; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-58c7ea81-ab5a-4ac2-a9ce-5df16c37ecd6
 • I. Pruchnicka-Grabias, Precious metals as alternative investments, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 10, No. 2, 2017, s. 123 – 143; https://www.neiu.edu/sites/neiu.edu/files/migrated-arts-body/documents/ajsleeva/Technical%20Report%20Iza%202017.pdf
 • I. Pruchnicka-Grabias, Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, The Quarterly e-Finanse, vol. 12, nr 4/2016, s. 83 – 91, DOI 10.1515/fi qf-2016-0010; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171478493?q=bwmeta1.element.ekon-element-42b4fecb-fe66-35de-af20-7fcbd12e5232;6&qt=CHILDREN-STATELESS
 • I. Pruchnicka-Grabias, Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk – return profile analysis, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 1 – 2, 2016, Pushpa Publishing House, Allahabad, India, s. 43 – 59, ISSN: 2277 – 1417, wcześniej prezentowany w postaci tzw. Technical Report: I. Pruchnicka-Grabias, Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk – return profile analysis, Technical Report, Department of Mathematics, Northeastern Illinois University, Chicago,  grudzień 2015, s. 1 – 18, https://www.neiu.edu/sites/neiu.edu/files/migrated-arts-body/documents/ajsleeva/Izabela%20Pruchnicka-Grabias,%20Technical%20Report%2015-1214.pdf
 • I. Pruchnicka-Grabias, Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego Studia i Prace, Nr 3, tom 3 (23)/2015, Oficyna Ekonomiczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 133 – 145, ISSN 2082-0976
 • I. Pruchnicka-Grabias, Results of examinations on hedge fund efficiency. Traditional versus drawdown measures, Technical Report No. 15-0629, Department of Mathematics, Northeastern Illinois University, Chicago, 2015, dostępny: http://www.neiu.edu/academics/college-of-arts-and-sciences/departments/department-mathematics/mathematics-department-news-events
 • I. Pruchnicka-Grabias, Zmiany na rynku funduszy hedgingowych w Unii Europejskiej, Miesięcznik Kapitałowy, wrzesień – październik 2014, s. 16 – 19, ISSN 2081 – 125X; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171405697 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, Opinia ekspercka przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce opublikowana na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/322643718_Przyczyny_kryzysu_bankowego_na_Cyprze
 • I. Pruchnicka-Grabias, Wszystko na sprzedaż, byle zysk był godziwy, w: Miesięcznik Kapitałowy, lipiec – sierpień 2012, s. 44 – 47, ISSN 2081-125X
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Global macro hedge funds investment results during different market conditions, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 10/3-4, Osijek 2010 (rok ukazania na rynku wydawniczym to 2011), s. 149 – 164, ISSN 0352-5317
 • I. Pruchnicka-Grabias, Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych na podstawie zachowania indeksu Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index, w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nr 3 (16), lipiec – wrzesień 2010, s. 83 – 89, ISSN 1896-656X
 • I. Pruchnicka-Grabias, The investment results of fixed income hedge funds in 2007 and 2008, w: B. Bernaś (red.), Finanse publiczne i międzynarodowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 99, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 296 – 305, ISSN 1899-3192
 • I. Pruchnicka-Grabias, Equity market neutral hedge funds performance analysis, w: BICNИK ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙИОЇ АКАДЕМІЇ, Збірник наукових праць, СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА, ВИПУСК 32, ВИДАВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ, ЛЬВІВ 2009 (rok ukazania na rynku wydawniczym to 2010), s. 17 – 28
 • I. Pruchnicka-Grabias, The study of the event driven hedge funds performance in the bull and the bear market, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 09/3-4, Osijek 2009 (rok ukazania na rynku wydawniczym to 2010), s. 47 – 66, ISSN 0352-5317
 • I. Pruchnicka-Grabias, Multi strategy hedge funds performance analysis during the bear and the bull market, w: New Dimensions in the Development of Society 2009. International Scientific Conference Proceedings, Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences, October 2-3, 2009, Jelgava, Latvia, s. 1 – 9, ISBN 978-9984-48-005-3
 • I. Pruchnicka-Grabias, Convertible arbitrage hedge funds investment results in the bear and the bull market – a comparative study, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 09/2, Osijek 2009, s. 43 – 60, ISSN 0352-5317
 • I. Pruchnicka-Grabias, Dynamic hedging strategies applied by banks for short positions in currency options, w: Bezpieczny Bank (Safe Bank), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nr 2(39) 2009, s. 103 – 114, ISSN 1429-2939
 • I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe inwestujące w sektor energetyczny – analiza porównawcza wyników w okresie hossy i bessy, w: Finanse 2009 – Teoria i Praktyka, Rynki finansowe i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 550, Ekonomiczne problemy usług Nr 40, Szczecin 2009, s. 62 – 69, ISSN 1640-6818
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Investment regulations of hedge funds offered on the Polish financial market, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 08/2, Osijek 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Private equity and venture capital in Central and East European countries vs. the rest of Europe, w: Meeting Global Challenges, Working Papers, Institute of International Business, University of Gdańsk No 25, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Private Equity in Poland and in Other Countries of Central and Eastern Europe – the Present State and Perspectives for the Future, w: The Romanian Economic Journal, REI, Bucharest, Year XI, no. 30, 4/2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Projekty inwestycyjne jako realne kontrakty opcyjne, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 88, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Kształtowanie się cen prostych opcji wyboru, w: D. Dziawgo, Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Minimalizacja kosztów strategii delta-hedging na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, The Polish Market of Private Equity and Venture Capital Investments in 2001 – 2006, w: The Romanian Economic Journal, REI, Bucharest, no. 25, November 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Stopy zwrotu oraz zasady konstrukcji indeksów funduszy hedgingowych, w: A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Strategie inwestycyjne i wyniki finansowe funduszy hedgingowych, w: W. Pluta, B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1159, Wrocław 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wpływ zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa, w: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Opcje korelacyjne – zasady działania i wybrane zastosowania, w: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 462, Finanse-Rynki finansowe-Ubezpieczenia Nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, tom II
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Non-government Commercial Papers issues on the Polish money market in 1997 – 2005, w: The Influence of The Globalisation Processes on Central and Eastern European Region, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk No 22, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Stopy procentowe a koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Integracja a globalizacja, Tom 2, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Parkiet egzotyczny. Możliwości modyfikacji sposobu konstrukcji opcji na akcje na GPW w Warszawie, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 11/2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Koniec warrantów w Polsce?, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 5/2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wypowiedź dla dziennika Puls Biznesu z dnia 14 grudnia 2006 w artykule: B.Dyląg, 53 proc. wzrostu obrotów robi wrażenie
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Empiryczna weryfikacja modelu Sharpe’a i Treynora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002 – 2004, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 5, Nr 1, 2006
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Simulation of portfolio value fluctuations as a result of option strategies application, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research I, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, The interest rate risk in Poland against a background of global interest rates in 2002-2004, w: Sbornik Konference Rozvoj podnikavosti, Vysoka Skola Podnikani, Ostrava 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Investment results of Open Pension Funds in Poland, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie FinansamIzabela Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Północnej Malezji, Szczecin 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Option’s value – Greek measures fluctuations and their consequences, w: Ekonomski vjesnik, Casopis Ekonomskog Fakulteta u Osijeku, Sveuciliste Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet w Osijek, nr XVIII 2004 – 1 i 2, Osijek 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku produktów rolnych za pomocą kontraktów terminowych futures Warszawskiej Giełdy Towarowej SA., w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 406, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 43, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zmiany legislacyjne na polskim rynku kapitałowym, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 6/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Interest rate risk management with barrier options, w: J. L. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. W poszukiwaniu optymalnej policy mix, Politechnika Radomska, Radom 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Spekulacja na stopach procentowych z zastosowaniem kontraktów terminowych futures, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 406, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 43, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zasady działania i wycena instrumentów hybrydowych, Rynek terminowy nr 4/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Pozycja GPW w Warszawie na tle pozostałych rynków kapitałowych Unii Europejskiej, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7-8/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Model jednowskaźnikowy Sharpe’a jako narzędzie analizy polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, w: T. Szumlicz (red.), Ubezpieczenia, Seria: Monografie i Opracowania Naukowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Współczynnik Sharpe’a – podstawa oceny inwestycji, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 10/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Opcje egzotyczne i ich perspektywy rozwoju na polskim rynku finansowym, w: J. Sikorski, K. Plotzke (red.), System bankowy w Polsce, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Zabezpieczenie ryzyka kursowego przez importerów za pomocą kontraktów terminowych i opcyjnych, w: W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Tom 2, Wrocław 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nr 2, PWE, Kraków 2004
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Hedging krótkich pozycji opcyjnych na polskim rynku walutowym, w: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 50, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Ochrona portfela obligacji przed ryzykiem stopy procentowej, Bank i Kredyt nr 8/2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych i zasady ich wyceny, Bank i Kredyt nr 6/2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Analiza efektywności inwestycji na przykładzie portfeli konstruowanych przez ING, w: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 389, Finanse-Rynki finansowe-Ubezpieczenia Nr 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 51 – 59, tom II
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego innowacyjności, w: R. Kowalski, A. Pollok (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, The effectiveness of derivatives in hedging against the interest rate risk, w: Stopy procentowe a gospodarka. Eseje z teorii i polityki stóp procentowych, L. Bednarczyk (red.), Politechnika Radomska, Radom 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Securitization – a modern way of raising funds through the capital market, w: European Integration: Local and Global Consequences, Z. Novotny (red.), Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Brno 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Securities issues and Mezzanine Finance – an alternative to bank loans, w: P. Bielik (red.), Europska integracia – vyzva pre Slovensko, Slovenskapolnohospodarska Univerzita v Nitre, Nitra 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zmniejszenie ekspozycji eksportera na ryzyko walutowe za pomocą kontraktów opcyjnych, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty naukowe Nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, E. Urbańczyk (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 tom II
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego u progu integracji z Unią Europejską, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji z Unią Europejską, W. Tarczyński (red.), s. 231 – 244, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004.
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zasady konstrukcji oraz klasyfikacja opcji egzotycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 45, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, S. Grabias, Nie ma boomu bez krachu, czyli co przyniesie inwestorom rok 2003, Rynek kapitałowy nr 1/2003
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wycena warrantów opcyjnych w praktyce, Rynek terminowy nr 1/2003
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Bariery w rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 27, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002
 • Izabela Pruchnicka, IX Polskie Spotkania Europejskie, Rynek kapitałowy, nr 6/2002
 • Izabela Pruchnicka, Niska płynność warrantów, Magazyn Finansowy z dn. 14.05.2001 r.
 • Izabela Pruchnicka, Tajniki Value at Risk, Rynek terminowy nr 3/2001
 • Pruchnicka, Nowa emisja Softbanku dla posiadaczy obligacji zamiennych – Dobre perspektywy rozwoju, Prawo i Gospodarka z dn. 17.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Możliwa poprawa wyników finansowych Kompasu – Spółka przejmuje Arno, Prawo i Gospodarka z dn. 10-12.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka,   Zapisy na akcje spółki w terminie od 20 do 24 listopada – Nowa emisja Budimeksu, Prawo i Gospodarka z dn. 31.10-01.11.2000 r.
 • Izabela Pruchnicka, 16 mln strat – Manipulacje kursem akcji, Prawo i Gospodarka z dn. 24.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Maksimum dwa głosy na akcję – Przewlekłość sądów blokuje rozwój rynku, Prawo i Gospodarka z dn. 21-22.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka - Uprzywilejowana emisja Łukbudu - Więcej akcji, Prawo i Gospodarka z dn. 06.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Giełda szykuje hurt papierów skarbowych, Prawo i Gospodarka z dn. 01.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Zmiana szczegółowych zasad obrotu giełdowego - Animator rynku i emitenta, Prawo i Gospodarka z dn. 29.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie warto wiedzieć: Koniec z dotychczasowym odświeżaniem ekranu – Warset w biurze maklerskim, Prawo i Gospodarka, 27.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie warto wiedzieć: Wydajność rzędu 30-40 zleceń na sekundę –Architektura systemu, Prawo i Gospodarka z dn. 22.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Dlaczego mówi się o opóźnieniach, Prawo i Gospodarka z dn. 21.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie warto wiedzieć: Nowe możliwości dla inwestorów giełdowych – Przegląd zleceń maklerskich (2), Prawo i Gospodarka z dn. 20.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Większa różnorodność możliwości inwestycyjnych – Przegląd zleceń giełdowych (1), Prawo i Gospodarka z dn. 15.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Każdy instrument w innej grupie notowań- Płynność zadecyduje, Prawo i Gospodarka z dn. 13.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Nowością będzie fixing na zamknięciu – Zmieniony harmonogram sesji, Prawo i Gospodarka z dn. 08.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Nowości w giełdowym systemie informatycznym– Duże zmiany na parkiecie, Prawo i Gospodarka z dn. 06.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka „Przewaga ocen negatywnych, Prawo i Gospodarka z dn. 16.08.2000r.
 • Izabela Pruchnicka „O Warsecie wiedzieć warto, Magazyn Finansowy z dn. 13.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Inwestuję i zarabiam – Warset czyli rewolucja, Magazyn Finansowy z dn. 13.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Nowe serie warrantów na akcje spółek giełdowych – Większe możliwości, Prawo i Gospodarka z dn. 18.08.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Godzina W wybije 29 września Prawo i Gospodarka z dn.01.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Jak Warset zawiedzie pohandlujemy po staremu”, Prawo i Gospodarka z dn. 01.09.2000r.