Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : plwol
KES - Instytut Bankowości - Publikacje
 

 publikacje dr Łady Wołoszczenko-Hołdy

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Łada Wołoszczenko-Hołda, Paweł Niedziółka, „Agencje ratingowe a ryzyko systemowe”, Społeczny kontekst ekonomii, red. Jacek Szlachta, Małgorzata Zaleska, Katarzyna Żukrowska, Rafał Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.
 • Łada Wołoszczenko-Hołda "Na trzeciej linii obrony: rola audytu wewnętrznego w banku", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H–Oeconomia,  Vol 51, No 6, 2017.
 • Mechanizmy przeglądu zobowiązań GATT / WTO: perspektywy i zasadność dla Ukrainy, Instytut rozwoju rynków rolnych, Teoria i praktyka rynków nr 1, Kijów 2011. – S.22-34.
 • Zewnętrzny sektor gospodarki ukraińskiej: lekcje dla okresu pokryzysowego, Ekonomia i Prognozowania nr.II, Kijów 2010. – S. 61–73.
 • Ocena ekonometryczna oddziaływania taryf celnych na substytucję importu w gospodarce ukraińskiej, Ekonomia i Prognozowanie nr. III, Kijów 2007.– S. 110–121.
 • Polityka rolna w perspektywie średnioterminowej w kontekście zachodzącego procesu przystąpienia do WTO, Ekonomia i Prognozowania nr.III, Kijów 2005. – S. 55–66.
 • Modele handlu międzynarodowego i analizy polityki handlowej: stan i perspektywy, DNU Ekonomia: problemy teorii i praktyki, Zeszyty Naukowe nr 200/ T.III, Dniepropietrowsk 2005. – S.812–824.
 • Wpływ cła eksportowego na kształtowanie rynku nasion słonecznika i produktów przerobu, Ekonomista nr 7, Kijów 2003. – S. 20–23.

MONOGRAFIE

 • T. Ostashko, L.Voloshchenko-Holda, Środki interwencyjne ochrony rynków rolno-spożywczych w ramach WTO, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2011. – 224 s.
 • T. Ostashko, L.Voloshchenko, H.Lenivova, Krajowy rynek rolno-spożywczy Ukrainy w warunkach WTO, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2010. – 208 s.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

 • Wpływ międzynarodowej integracji gospodarczej na  transformację  strukturalną na krajowym rynku Ukrainy (Rozdział 2),  [w:]  Rynki realnego sektora ukraińskiej gospodarki  w instytucjonalnym środowisku WTO: koniunktura oraz integracja, red.  V.O.Tochylin, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2012. - S. 105–142.
 • Nierównowagi strukturalne sektora zewnętrznego gospodarki ukraińskiej wynikające z braku reform wewnętrznych, [w:] Zmiany strukturalne i rozwój gospodarczy Ukrainy / Redakcja naukowa V.M. Heyts, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2011. - S. 198–217.
 • Budowa skutecznego modelu regulacji dostępu towarów na rynek krajowy, [w:] Rynki realnego sektora gospodarki ukraińskiej: analiza strukturalno-instytucjonalna, red. V.O.Tochylin, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2009. – S. 188–272.
 • Polityka handlowa a konkurencyjność międzynarodowa, [w:] Strategiczne wyzwania XXI wieku dla społeczeństwa i gospodarki ukraińskiej: w 3 t. / T. 3. Konkurencyjność gospodarki ukraińskiej, red. V.M. Heyts, V.P.Seminozhenko, B.E. Kvasnyuk, Feniks, Kijów 2007. – S. 495–509.
 • Polityka wspierająca  konkurencyność rolnictwa w procesie przystąpienia Ukrainy do WTO, [w:] Konkurencyjność gospodarki narodowej, red. B.E. Kvasnyuk, Feniks, Kijów 2005. – S. 198–213.

POZOSTAŁE

 • L. Voloshchenko-Holda, R.Podolets, A. Dyachuk, J. Berezhnoy, Jaki mix energetyczny jest potrzebny Ukrainie? Terminal nr 21 (607), Kijów 2012. – S. 6-11.
 • L. Voloshchenko, Nowy kurs: reformy na Ukrainie w latach 2010-2015, Raport krajowy, red. V.M.Heyts [i inni], NWC NBUW, Kijów 2010. – S. 85–87, 127–129.
 • L. Voloshchenko, Mechanizmy i skuteczność protekcjonizmu celnego: praktyka międzynarodowa i analiza porównawcza dla Ukrainy, [w:] Problemy oraz zakres protekcjonizmu rynku krajowego: Raport naukowy, red. V.M. Heyts, V.O.Tochylin, T.O. Ostashko, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2008. –  S. 80–101.